Trang chủ Đào tạo Hệ Trung Cấp Thông tin đào tạo
Thông tin đào tạo
Kế hoach Thi Tốt nghiệp bậc Trung cấp, hệ Chính quy năm 2015
Thứ ba, 24 Tháng 3 2015 08:10

 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP BẬC TRUNG CẤP

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Để thực hiện kỳ thi tốt nghiệp năm 2015 đạt kết quả tốt, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực, thể hiện sự công bằng, khách quan. Nay nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp khóa thi ngày 18, 19/4/2015 như sau:

I .Kế hoạch chung:

1. Ôn thi : (từ ngày 26/3/2015 đến 29/3/2015)

Ngành

Môn thi

Học phần được ôn thi

Thời gian

Số tiết

GV ôn thi

Môn thi chung

Chính trị

Chính trị

7h00 ngày 29/3/15

5

T. Hiếu

Bậc TC khóa 2012-2015,

2013-2016

Toán

Toán

7h00 ngày 27/3/15

5

T. Nguyên

13h00 ngày 27/3/15

4

T. Mai

Văn

Văn

18h00 ngày 27/3/15

4

C. Nhân

Kế toán doanh nghiệp

Lý thuyết tổng hợp

Nguyên lý Kế toán, Kế toán doanh nghiệp 1, 2, 3

7h00

ngày 28/3/15

5

C. Thu Sương

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành tổng hợp

13h00

Ngày 28/3/15

5

C.

Hành chính Văn thư

Lý thuyết tổng hợp

Nghiệp vụ lưu trữ, nghiệp vụ văn thư

7h00

ngày 28/3/15

5

T. Hoành

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành tổng hợp

13h00

Ngày 28/3/15

5

T. Mai

Điện CN&DD

 

Lý thuyết tổng hợp

Cơ sở kỹ thuật điện, Cung cấp điện, Trang bị điện

7h00

ngày 28/3/15

5

T. Tám

Thực hành nghề nghiệp

Hướng dẫn hoàn thành đề tài tốt nghiệp

Lịch theo GV hướng dẫn

Xây dựng cầu đường, Xây dựng dân dụng

Lý thuyết tổng hợp

Cơ xây dựng, Kết cấu công trình

7h00

ngày 28/3/15

5

T.Hợi

Thực hành nghề nghiệp

Hướng dẫn hoàn thành đề tài tốt nghiệp

Lịch theo GV hướng dẫn

Kỹ thuật Dược

 

Lý thuyết nghề

1. Dược liệu

2. Bào chế

3. Bảo quản thuốc

28,29/3/2015

15

T. Bình

T. Thạch

T. Khánh

Thực hành nghề

1. Hóa dược

2. Bào chế

3. Dược liệu

28,29/3/2015

5

T. Bình

C. Thắm

Điều dưỡng

 

Lý thuyết nghề

1. Điều dưỡng nội

2. Điều dưỡng ngoại

3. Điều dưỡng nhi khoa

4. Điều dưỡng cơ bản

5. Kỹ thuật điều dưỡng

26, 27, 28,29/3/2015

20

C. Hoàng

C. Châu

C. Thủy

C Tâm

Thực hành nghề

1. Điều dưỡng cơ bản

2. Kỹ thuật điều dưỡng.

27, 28,29/3/2015

5

T. Tâm

C. Thái

2. Họp hội đồng xét điều kiện dự thi:

Thời gian và địa điểm: 8h00 ngày 25/3/2015 tại phòng hội đồng.

3. Thi tốt nghiệp:

            Tập trung giám thị coi thi phổ biến quy chế coi thi: 14h00 ngày 17/4/2015

            Tập trung thí sinh phổ biến quy chế thi, phòng thi và kiểm tra các sai sót: 15h00 ngày 17/4/2015 (Nếu có sai sót thì phải chỉnh sửa ngay tại Phòng thi).

            Lịch thi:

Ngày thi

Thời gian thi

Môn thi

Khối ngành

Hình thức thi

Thời lượng làm bài

18/4/2015

7h30-9h30

Chính trị

Các ngành bậc TCCN

Các ngành bậc TC nghề

Tự luận

120 phút

13h30-15h30

Lý thuyết tổng hợp

Lý thuyết nghề

Kế toán, Hành chính văn thư, XDDD, XDCĐ, Điện công nghiệp & dân dụng, Điều dưỡng, Kỹ thuật dược

Tự luận

120 phút

15h30-17h00

Vật lý

Các ngành bậc TCCN, TCN (hệ 3 năm khóa 2012-2015, 2013-2016)

Trắc nghiệm

90 phút

19/4/2015

7h30-11h00

Bảo vệ đề tài tốt nghiệp

XDCĐ, XDDD, Điện công nghiệp & dân dụng

Bảo vệ

20 phút/01 HS

7h30-10h00

Thực hành tổng hợp

Kế toán, Hành chính Văn thư

Tự luận

150 phút

13h30-15h00

Toán

Các ngành bậc TCCN, TCN (hệ 3 năm khóa 2012-2015, 2013-2016)

Trắc nghiệm

90 phút

15h30-17h00

Văn

Các ngành bậc TCCN, TCN (hệ 3 năm khóa 2012-2015, 2013-2016)

Tự luận

90 phút

19/4/2015

7h00 – 17h00

Thực hành nghề

Kỹ thuật Dược

Điều dưỡng

Vấn đáp + Thực hiện quy trình kỹ thuật

4. Chấm thi:

- Tập trung giám khảo phổ biến quy chế chấm thi: 7h30 ngày 20/4/2015

- Chấm thi: từ 20/4/2015 đến 22/4/2015

5. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp:

- Thời gian: 13h00 ngày 23/4/2015

- Địa điểm: Phòng Hội đồng

6. Công bố kết quả thi tốt nghiệp: 15h00 ngày 23/4/2015

7. Nhận đơn phúc khảo bài thi:

- Thời gian: Từ ngày 24/4/2015 - 05/5/2015

- Địa điểm: Phòng Đào tạo & QLHSSV.

8. Chấm bài phúc khảo:06/5/2015

9. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp bổ sung (nếu có):

- Thời gian: 13h00 ngày 07/5/2015 tại phòng Hội đồng.

10. Công bố điểm phúc khảo:15h00 ngày 07/5/2015

 

 
Thông báo Kế hoạch Thi Tốt nghiệp Trung cấp nghề Chính quy - đợt 25,26/10/2014
Thứ năm, 18 Tháng 9 2014 10:05

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP BẬC TRUNG CẤP NGHỀ

HỆ CHÍNH QUY - KHÓA THI NGÀY 25,26/10/2014

Để thực hiện kỳ thi tốt nghiệp năm 2014 đạt kết quả tốt, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực, thể hiện sự công bằng, khách quan. Nay nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp khóa thi ngày 25,26/10/2014 như sau:

1. Ôn thi : (từ ngày 04/10/2014 đến 05/10/2014)

Ngành

Môn thi

Học phần được ôn thi

Thời gian

Số tiết

GV ôn thi

Môn thi chung

Chính trị

Chính trị

7h00ngày 04/10/2014

5

Thầy Hiếu

Kỹ thuật Dược

(28)

Lý thuyết nghề

1. Dược liệu

2. Bào chế đại cương và bào chế các dạng thuốc: Cao thuốc, cồn thuốc, rượu thuốc, dung dịch thuốc, thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ, thuốc đặt, viên nén, viên tròn.

3. Bảo quản thuốc

04,05/10/2014

15

T. Bình

T. Thạch

T. Khánh

Thực hành nghề

1. Hóa dược

2. Bào chế

3. Dược liệu

04,05/10/2014

5

T. Khánh

2. Họp hội đồng xét điều kiện dự thi:

Thời gian và địa điểm: 8h00 ngày 02/10/2014 tại phòng hội đồng.

3. Thi tốt nghiệp:

            Tập trung giám thị coi thi phổ biến quy chế coi thi: 14h00 ngày 24/10/2014

            Tập trung thí sinh phổ biến quy chế thi, phòng thi và kiểm tra các sai sót: 15h00 ngày 24/10/2014 (Nếu có sai sót thì phải chỉnh sửa ngay tại Phòng thi).

            Lịch thi:

Ngày thi

Thời gian thi

Môn thi

Khối ngành

Hình thức thi

Thời lượng làm bài

25/10/2014

7h30-9h30

Chính trị

TC nghề

Viết

120 phút

13h30-15h30

Lý thuyết nghề

Kỹ thuật dược

Viết

120 phút

26/10/2014

7h00 – 11h00

Thực hành nghề

Kỹ thuật Dược

Vấn đáp + Thực hiện quy trình kỹ thuật

 4. Chấm thi:

4.1. Tập trung giám khảo phổ biến quy chế chấm thi: 7h30 ngày 27/10/2014

4.2. Chấm thi: từ 27/10/2014 đến 29/10/2014

5. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp:

            Thời gian: 13h00 ngày 30/10/2014

            Địa điểm: Phòng Hội đồng

6. Công bố kết quả thi tốt nghiệp: 8h00 ngày 31/10/2014

7. Nhận đơn phúc khảo bài thi:

            Thời gian: Từ ngày 01/11/2014 - 10/11/2014

            Địa điểm: Phòng Đào tạo & QLHSSV.

            Bộ phận nhận đơn: Ban Thư ký

8. Chấm bài phúc khảo: 11/11/2014

9. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp bổ sung (nếu có):

            Thời gian: 13h00 ngày 12/11/2014

            Địa điểm: Phòng Hội đồng

10. Công bố điểm phúc khảo:15h00 ngày 12/11/2014

 
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP BẬC SƠ CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2012-2013
Thứ ba, 21 Tháng 5 2013 21:53

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP BẬC SƠ CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2012-2013

 

 

 

Để thực hiện kỳ thi tốt nghiệp Bậc Sơ cấp - Hệ chính quy khóa 2012-2013 đạt kết quả tốt, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực, thể hiện sự công bằng, khách quan. Nay nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp như sau:

I. Kế hoạch chung:

1. Ôn thi : (từ ngày 18/5/2013 đến 19/5/2013)

Ngành

Môn thi

Học phần được ôn thi

Lịch ôn

Số tiết

GV ôn thi

Phòng

Thời gian

Ngày

Dược

1. Môn Điều kiện

Chính trị

7h00

18/5/2013

5

C.Dung

209

2. Lý thuyết nghề

Tích hợp

Dược liệu

Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế

13h30

 

 

19/5/2013

 

5

 

 

 

5

 

T. Chính

 

 

 

T. Khánh

209

Sử dụng thuốc

7h00

 

19/5/2013

3. Thực hành nghề

Tích hợp

Bào chế

Dược liệu

17h30

 

18/5/2013

5

Khoa Y dược

209

2. Họp hội đồng xét điều kiện dự thi:

Thời gian và địa điểm: 8h00 ngày 16/5/2013 tại phòng hội đồng.

3. Thi tốt nghiệp:

3.1.  Tập trung giám thị coi thi phổ biến quy chế coi thi: 14h00 ngày 07/6/2013

3.2.  Tập trung thí sinh phổ biến quy chế thi, phòng thi và kiểm tra các sai sót: 7h00 ngày 08/6/2013 (Nếu có sai sót thì phải chỉnh sửa ngay tại Phòng thi).

3.3.  Lịch thi:

Ngày thi

Thời gian thi

Môn thi

Hình thức thi

Thời lượng làm bài

Ghi chú

08/6/2013

8h00-9h00

Chính trị

Trắc nghiệm

60 phút

 

13h30-15h30

Lý thuyết nghề

Viết

120 phút

 

09/6/2013

7h30-11h00

Thực hành nghề

Thực hiện quy trình kỹ thuật

 

 

4. Chấm thi:

4.1. Tập trung giám khảo phổ biến quy chế chấm thi: 7h30 ngày 10/6/2013

4.2. Chấm thi: từ 10/6/2013 đến 12/6/2013

5. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp:

5.1.  Thời gian: 13h00 ngày 14/6/2013

5.2.  Địa điểm: Phòng Hội đồng

6. Công bố kết quả thi tốt nghiệp: 8h00 ngày 17/6/2013

7. Nhận đơn phúc khảo bài thi:

7.1.  Thời gian: Từ ngày 17/6/2013 - 01/7/2013

7.2.  Địa điểm: Phòng Đào tạo

7.3.  Bộ phận nhận đơn: Ban Thư ký

8. Chấm bài phúc khảo:02/7/2013

9. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp bổ sung (nếu có):

9.1.  Thời gian: 13h00 ngày 03/7/2013

9.2.  Địa điểm: Phòng Hội đồng

10. Công bố điểm phúc khảo: 15h00 ngày 04/7/2013.

 

Nơi nhận:

-          Bộ GD&ĐT;

-          HĐQT, BGH;

-          Các phòng, ban, Khoa;

-          GVCN, HSSV;

-          Lưu ĐT,VT.

 
KẾ HOẠCH THI BỔ SUNG, THI LẠI TỐT NGHIỆP BẬC TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2011-2013, 2010-2013
Thứ ba, 21 Tháng 5 2013 21:51

KẾ HOẠCH THI BỔ SUNG, THI LẠI TỐT NGHIỆP BẬC TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG  HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2011-2013, 2010-2013

 

Để thực hiện kỳ thi lại tốt nghiệp Bậc Trung cấp, Cao đẳng hệ chính quy khóa 2011-2013, 2010-2013 đạt kết quả tốt, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực, thể hiện sự công bằng, khách quan. Nay nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp như sau:

I. Kế hoạch chung:

1. Ôn thi : (từ ngày 12/5/2013 đến 24/5/2013)

Ngành

Môn thi

Học phần được ôn thi

Lịch ôn

Số tiết

GV ôn thi

Phòng

Thời gian

Ngày

BẬC CAO ĐẲNG

 

 

 

 

 

 

Môn chung

1. Môn điều kiện

Tích hợp:

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng

 

13h00

12/5/2013

5

C.Tuyết

307

Quản trị kinh doanh

2. Kiến thức Cơ sở ngành

Tích hợp:

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

 

 

21/5/2013

 

 

204

7h00

 

4

C. Duy

3. Kiến thức Chuyên môn

Tích hợp:

 

 

21/5/2013

 

 

204

Quản trị Marketting

13h45

4

C. Tuyết Sương

Quản trị sản xuất

 

 

 

 

T. Phong

Kế toán

2. Kiến thức Cơ sở ngành

Tích hợp:

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

 

 

21/5/2013

 

 

204

7h00

 

4

C. Duy

3. Kiến thức Chuyên môn

Tích hợp:

Kế toán tài chính 1,2,3

 

13h45

21/5/2013

4

C. Thu Sương

Khoa kinh tế

BẬC TRUNG CẤP

Kỹ thuật Dược

1. Môn điều kiện

Chính trị

7h00

18/5/2013

5

C. Dung

P.209

2. Lý thuyết nghề

Tích hợp

Dược liệu

Bào chế đại cương và bào chế các dạng thuốc: Cao thuốc, cồn thuốc, rượu thuốc, dung dịch thuốc, thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ, thuốc đặt, viên nén, viên tròn.

Bảo quản thuốc

 

13h30

 

19/5/2013

 

 

5

 

 

Thầy Chính

P.209

 

3. TH nghề

Tích hợp

Hóa dược

Bào chế

Dược liệu

17h30

18/5/2013

5

Khoa Y dược

P.209

 

QTDVGTTDTT

1. Môn điều kiện

Chính trị

7h00

18/5/2013

5

C. Dung

P.209

 

2. Lý thuyết nghề

Tích hợp

Tâm lý học

Quản trị doanh nghiệp

 

7h00

22/5/2012

 

 

5

C. Dung + C. Thu Sương

P.202

 

3. TH nghề

Bóng đá

Bơi

13h00

22/5/2012

5

Khoa GDTC

 

 

Tin học

1. Môn chung

Chính trị

7h00

18/5/2013

5

C. Dung

P.209

 

2. Lý thuyết TH

Tích hợp:

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Linh kiện điện tử

 

7h00

22/5/2012

 

 

5

 

T. An + T. Việt

P.204

 

3. Thực hành nghề nghiệp

Hướng dẫn hoàn thành đề tài tốt nghiệp    

 

 

 

 

Lịch theo GV hướng dẫn

Văn phòng khoa

 

Kế toán

1. Môn chung

Chính trị

7h00

18/5/2013

5

C. Dung

P.209

 

2. Lý thuyết TH

Tích hợp

Nguyên lý Kế toán, Kế toán doanh nghiệp 1, 2, 3

 

7h00

22/5/2013

 

 

5

C. Thu Sương

 

 

3. Thực hành nghề nghiệp

Thực  hành tổng hợp

13h00

22/5/2013

5

C. Ly Ly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Họp hội đồng xét điều kiện dự thi:

Thời gian và địa điểm: 8h00 ngày 16/5/2013 tại phòng hội đồng.

3. Thi tốt nghiệp:

3.1.                      Tập trung giám thị coi thi phổ biến quy chế coi thi: 14h00 ngày 07/6/2013

3.2.                      Tập trung thí sinh phổ biến quy chế thi, phòng thi và kiểm tra các sai sót: 7h00 ngày 08/6/2013 (Nếu có sai sót thì phải chỉnh sửa ngay tại Phòng thi).

3.3.                      Lịch thi:

Ngày thi

Buổi thi

Thời gian thi

Môn thi

Khối ngành

Hình thức thi

Thời lượng làm bài

08/6/2013

Sáng

8h00-10h00

Môn điều kiện

Các ngành Bậc Cao đẳng

Viết

120 phút

8h00-9h00

Môn điều kiện

Môn chung

Các ngành bậc Trung cấp nghề

Các ngành bậc TC chuyên nghiệp

Trắc nghiệm

60 phút

Chiều

13h30-15h30

Môn cơ sở ngành

Lý thuyết TH, nghề

Các ngành Bậc Cao đẳng, Trung cấp

Viết

120 phút

16h00 – 17h00

Toán

Các ngành bậc TCCN, TCN (hệ 3 năm khóa 2010-2013)

Trắc nghiệm

60 phút

09/6/2013

Sáng

7h30-10h00

Môn chuyên ngành

Thực hành tổng hợp

Bảo vệ đề tài TN

Các ngành Bậc Cao đẳng

Các ngành bậc TC chuyên nghiệp

Viết

150 phút

BVĐTTN

7h30- 11h00

Thực hành nghề

Các ngành bậc Trung cấp nghề

Vấn đáp và thực hiện quy trình kỹ thuật

Chiều

13h30-14h30

Các ngành bậc TCCN, TCN (hệ 3 năm khóa 2010-2013)

Trắc nghiệm

60 phút

15h00-17h00

Văn

Các ngành bậc TCCN, TCN (hệ 3 năm khóa 2010-2013, 2011-2014)

Viết

120 phút

 

4. Chấm thi:

4.1. Tập trung giám khảo phổ biến quy chế chấm thi: 7h30 ngày 10/6/2013

4.2. Chấm thi: từ 10/6/2013 đến 12/6/2013

5. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp:

5.1.                      Thời gian: 13h00 ngày 14/6/2013

5.2.                      Địa điểm: Phòng Hội đồng

6. Công bố kết quả thi tốt nghiệp: 8h00 ngày 17/6/2013

7. Nhận đơn phúc khảo bài thi:

7.1.                      Thời gian: Từ ngày 17/6/2013 - 01/7/2013

7.2.                      Địa điểm: Phòng Đào tạo

7.3.                      Bộ phận nhận đơn: Ban Thư ký

8. Chấm bài phúc khảo:02/7/2013

9. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp bổ sung (nếu có):

9.1.                      Thời gian: 13h00 ngày 03/7/2013

9.2.                      Địa điểm: Phòng Hội đồng

10. Công bố điểm phúc khảo: 15h00 ngày 04/7/2013

 

LẬP KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 2
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING