Trang chủ Đào tạo Hệ Trung Cấp Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG Y DƯỢC NĂM 2019
Thứ sáu, 08 Tháng 3 2019 03:33

TBTS CĐ PHƯƠNG ĐÔNG lien ket CDYDSG-1

TBTS CĐ PHƯƠNG ĐÔNG lien ket CDYDSG-2

 
Danh sách Trúng tuyển Cao đẳng chính quy - Đợt 1 năm 2017 - Trường Cao đẳng Phương Đông
Thứ sáu, 21 Tháng 7 2017 08:46

STT

MÃ XÉT TUYỂN

HỌ VÀ

TÊN

NGÀY SINH

GHI CHÚ

1

CD0001

ĐOÀN VĂN

11.5.1999

 

2

CD0002

MAI XUÂN

THIỆN

31.08.1999

 

3

CD0003

VÕ NGUYỄN THIỆN

THÀNH

15.06.1999

 

4

CD0004

LƯƠNG HỒNG

THẠCH

10.05.1999

 

5

CD0005

NGUYỄN VĂN

HƯNG

18.12.1999

 

6

CD0006

HUỲNH TRỌNG

NGHĨA

25.3.1999

 

7

CD0007

HỒ THỊ

SAO

15.07.1999

 

8

CD0008

ĐINH THỊ

THÚY

01.10.1997

 

9

CD0009

HỒ THỊ

VĂN

10.09.1999

 

10

CD0010

HỒ THANH

THÁI

20.12.1994

 

11

CD0011

NGUYỄN THỊ

THẮNG

28.08.1999

 

12

CD0012

LƯƠNG THỊ THU

THỦY

20.02.1999

 

13

CD0013

ĐỖ QUỐC

CƯỜNG

22.06.1999

 

14

CD0014

NGUYỄN THỊ NGỌC

HUYỀN

07.6.1999

 

15

CD0015

HỒ THỊ

HẬU

22.12.1999

 

16

CD0016

VÕ THÀNH

TIÊN

20.12.1999

 

17

CD0017

TRẦN CÔNG

CHƯƠNG

05.06.1998

 

18

CD0018

NGUYỄN HỒNG

PHÚC

08.10.1998

 

19

CD0019

MAI VĂN

THỌ

31.05.1998

 

20

CD0020

HỒ VĂN

HUY

12.2.1999

 

21

CD0021

NGUYỄN THỊ THÙY

TRANG

07.12.1999

 

22

CD0022

PHẠM KINH

KHA

03.10.1998

 

23

CD0023

DƯƠNG THỊ

PHI

18.10.1999

 

24

CD0024

LÊ THỊ

THƯƠNG

25.07.1999

 

25

CD0025

ĐINH VĂN

RƯƠNG

26.03.1999

 

26

CD0026

NGUYỄN THỊ

XOA

11.3.1999

 

27

CD0027

NGUYỄN HỮU

KIỆT

24.5.1999

 

28

CD0028

THÁI VĂN

TIN

27.02.1999

 

29

CD0029

PHẠM THỊ THU

THỦY

8.05.1999

 

30

CD0030

ĐẶNG GIA

KHANG

8.07.1998

 

31

CD0031

LƯƠNG ĐÌNH

BẢO

01.08.1999

 

32

CD0032

NGUYỄN NGỌC

NHO

25.10.1999

 

33

CD0033

HUỲNH HOÀNG

TRUNG

23.11.1999

 

34

CD0034

HỒ QUANG

NHƠN

17.01.1998

 

35

CD0035

NGUUYỄN VĂN

LINH

27.9.1999

 

36

CD0036

ĐỖ XUÂN

VƯƠNG

02.01.1998

 

37

CD0037

NGUYỄN VIẾT

DANH

09.09.1999

 

38

CD0038

ĐÀO THẾ

ĐẠI

25.01.1999

 

39

CD0039

TRƯƠNG VĂN

NHẬT

15.10.1999

 

40

CD0040

NGUYỄN THỊ TRÀ

MI

20.1.1999

 

41

CD0041

PƠLOONG THỊ

THU

16.08.1997

 

42

CD0042

PƠLOONG

NGHÈO

26.01.1996

 

43

CD0043

AVÔ THỊ

ĐẮP

02.09.1999

 

44

CD0044

CƠLÂU THỊ

NHEO

05.04.1997

 

45

CD0045

HUỲNH THỊ DIỆU

HƯƠNG

10.7.1999

 

46

CD0046

NGUYỄN HUỲNH

BẢO

03.3.1999

 

47

CD0047

NGUYỄN THỊ THANH

HẰNG

12.4.1999

 

48

CD0048

NGUYỄN THỊ THÙY

TRÂM

1.1.1999

 

49

CD0049

LÊ PHƯỚC

HẬU

07.6.1999

 

50

CD0050

VĂN THANH

THẠCH

29.04.1999

 

51

CD0051

HỒ NGỌC

TRÚC

14.01.1999

 

52

CD0052

PHAN THỊ HỒNG

VÂN

18.6.1999

 

53

CD0053

TRẦN THANH

KHẢI

24.5.1999

 

54

CD0054

LÊ VĂN

TRỌNG

05.6.1999

 

55

CD0055

NGUYỄN THI THÚY

KIỀU

22.11.1999

 

56

CD0056

NGUYỄN VĂN

SỸ

15.11.1999

 

57

CD0057

HUỲNH TẤN

KHANH

11.05.1999

 

58

CD0058

HỒ THỊ

CHÂU

25.12.1999

 

59

CD0059

HỒ THỊ

HÙNG

03.9.1998

 

60

CD0060

MAI VĂN

THỌ

31.05.1998

 

61

CD0061

HUỲNH QUỐC

DANH

25.01.1998

 

62

CD0062

LÊ THỊ

THI

01.01.1999

 

63

CD0063

PHẠM THỊ TÚ

UYÊN

01.09.1999

 

64

CD0064

TRẦN NGỌC

HIỆP

02.03.1999

 

65

CD0065

NGUYỄN TẤN

KHOA

18.07.1999

 

66

CD0066

NGUYỄN CÔNG

HẬU

03.12.1999

 

67

CD0067

VŨ MINH

HẢI

02.08.1999

 

68

CD0068

NGUYỄN VĂN

TUẤN

31.01.199

 

69

CD0069

NGUYỄN THỊ BẢO

HIẾU

26.12.1999

 

70

CD0070

ĐINH SỸ

HIỆP

01.01.1999

 

71

CD0071

LŨ NGỌC

TIN

13.03.1998

 

72

CD0072

SIU

H' VIÊN

17.11.1999

 

73

CD0073

NGUYỄN THỊ NGỌC

HUYỀN

28.11.1999

 

74

CD0074

LÊ VĂN

HIẾU

05.06.1999

 

75

CD0075

NGUYỄN QUANG

THẢO

08.12.1999

 

76

CD0076

NGUYỄN MINH

TRÍ

28.03.1998

 

77

CD0077

PHẠM THỊ MỸ

LINH

03.07.1997

 

78

CD0078

PHAN THỊ MỸ

LINH

15.09.1999

 

79

CD0079

ĐẶNG HỒNG

NHUNG

30.09.1999

 

80

CD0080

VÕ VĂN

THANH

24.04.1999

 

81

CD0081

TRẦN THANH

NGUYÊN

09.01.1999

 

82

CD0082

PHẠM HỒNG

THÁI

13.09.1999

 

83

CD0083

NGUYỄN ĐỨC

LÂM

7.6.1999

 

84

CD0084

PHAN THỊ

HIỆP

5.11.1999

 

85

CD0085

NGUYỄN THỊ

HẰNG

6.9.1999

 

86

CD0086

A LĂNG

CHƠN

14.8.1999

 

87

CD0087

A LĂNG

THỦY

26.06.1999

 

88

CD0088

A RẤT

ĐƯỢC

14.6.1999

 

89

CD0089

TRẦN THỊ MINH

DIỄM

27.12.1999

 

90

CD0090

PHAN ANH

QUỐC

24.02.1999

 

91

CD0091

TRẦN VĂN

SƠN

23.04.1998

 

92

CD0092

NGUYỄN TẤN

ZET

08.10.1998

 

93

CD0093

HỒ THỊ

TIẾT

15.7.1999

 

94

CD0094

HỒ THỊ

DƯỢC

15.7.1999

 

95

CD0095

VÕ THỊ HIỂU

LÂN

08.07.1999

 

96

CD0096

LÊ ĐÌNH

PHƯƠNG

06.07.1998

 

97

CD0097

NGUYỄN ĐÌNH

LONG

20.06.1999

 

98

CD0098

NGUYỄN THÀNH

LƯU

10.06.1996

 

99

CD0099

CAO ĐÌNH

14.01.1999

 

100

CD0100

LÊ VĂN

PHONG

05.07.1999

 

101

CD0101

NGUYỄN VĂN

CHUNG

24.01.1999

 

102

CD0102

ĐỖ MINH

QUANG

06.04.1999

 

103

CD0103

NGUYỄN VĂN

HẬU

20.10.1998

 

104

CD0104

PHẠM SƠN

29.10.1999

 

105

CD0105

NGUYỄN THỊ

PHƯỚC

19.07.1998

 

106

CD0106

A VIẾT

QUANG

20.08.1999

 

107

CD0107

LÊ DUY

HÙNG

12.04.1999

 

108

CD0108

NGUYỄN TẤN

VŨ

22.5.1999

 

109

CD0109

LÊ CHÍ

VĨ

09.12.1999

 

110

CD0110

PHẠM THỊ TUYẾT

NHUNG

22.03.1999

 

111

CD0111

NGUYỄN THỊ XUÂN

TRÚC

25.09.1999

 

112

CD0112

ĐINH THỊ NHƯ

HUỲNH

22.04.1999

 

113

CD0113

NGUYỄN TẤN

HƯNG

26.01.1999

 

114

CD0114

HUỲNH THỊ THÙY

TRÂM

29.06.1999

 

115

CD0115

LƯU MINH

NIÊN

02.05.1999

 

116

CD0116

ĐẶNG THÀNH

LUÂN

25.10.1999

 

117

CD0117

VÕ ĐĂNG

DUY

03.9.1998

 

118

CD0118

VÕ ĐÌNH

CẢNH

9.6.1999

 

119

CD0119

NGUYỄN BÙI MINH

CHIẾN

01.11.1999

 

120

CD0120

DOÃN NGUYỄN HOÀNG

DƯƠNG

11.8.1999

 

121

CD0121

CAO TẤN

30.8.1999

 

122

CD0122

HỒ HÀ HẢI

NAM

21.7.1998

 

123

CD0123

NGUYỄN THỊ THÚY

THUYÊN

12.9.1998

 

124

CD0124

NGÔ TẤN

HẢI

16.2.1999

 

125

CD0125

NGUYỄN HOÀI

HẢI

19.06.1999

 

126

CD0126

TRẦN PHI

HÙNG

21.03.1999

 

127

CD0127

PHẠM THỊ

DUNG

15.06.1999

 

128

CD0128

HUỲNH ANH

TUẤN

07.11.1999

 

129

CD0129

LÂM THỊ

05.07.1999

 

130

CD0130

NGUYỄN THỊ BÍCH

HẠNH

20.11.1999

 

131

CD0131

TRƯƠNG NGỌC

TRIỀU

12.10.1999

 

132

CD0132

NGUYỄN VĂN

HIẾU

12.08.1999

 

133

CD0133

NGUYỄN THỊ

TRÚC

10.01.1999

 

134

CD0134

NGUYỄN QUANG

SƠN

23.04.1999

 

135

CD0135

NGUYỄN DUY

TẠO

24.04.1999

 

136

CD0136

NGUYỄN PHƯỚC

TÂN

20.02.1999

 

137

CD0137

NGUYỄN QUỐC

HUY

16.11.1999

 

138

CD0138

NGUYỄN ĐẶNG

HÀ

14.9.1999

 

139

CD0139

HUỲNH ĐẮC

TY

28.02.1999

 

140

CD0140

NGUYỄN VĂN

HÙNG

28.09.1999

 

141

CD0141

TRẦN TRỌNG

QUÝ

20.09.1999

 

142

CD0142

NGUYỄN THỊ THU

HUYỀN

02.12.1999

 

143

CD0143

NGUYỄN THỊ ANH

ĐÀI

15.09.1999

 

144

CD0144

TRẦN VĂN

THẲM

20.02.1999

 

145

CD0145

TRẦN THỊ

NGHĨA

16.09.1999

 

146

CD0146

NGUYỄN VĂN

TIÊN

04.11.1999

 

147

CD0147

TRẦN THẾ

NHÂN

29.01.1999

 

148

CD0148

NGUYỄN THỊ NHÃ

YẾN

06.02.1999

 

149

CD0149

VÕ THỊ MỸ

CHI

14.07.1999

 

150

CD0150

LƯƠNG THỊ THUÝ

DIỄM

01.01.1999

 

151

CD0151

ĐINH VĂN

THÁI

19.8.1999

 

152

CD0152

ĐINH THỊ

THU

03.9.1999

 

153

CD0153

HỒ THỊ

PHẤN

10.5.1999

 

154

CD0154

ĐINH VĂN

VIỆC

09.7.1999

 

155

CD0155

HUỲNH TẤN

KHANH

11.5.1999

 

156

CD0156

HỒ THỊ

CHÂU

25.12.1999

 

157

CD0157

BRÍU THỊ

TUL

06.5.1998

 

158

CD0158

DƯƠNG VĂN

QUÂN

10.02.1998

 

159

CD0159

NGUYỄN DUY

HÙNG

20.11.1998

 

160

CD0160

PHẠM TẤN

TOÀN

20.10.1998

 

161

CD0161

BÙI ĐÌNH PHƯƠNG

NAM

21.04.1999

 

162

CD0162

TRẦN THANH

NHỰT

16.9.1999

 

163

CD0163

ĐOÀN THỊ MINH

PHƯƠNG

06.12.1999

 

164

CD0164

NGUYỄN VĂN

HÒA

01.01.1999

 

165

CD0165

CÁP THỊ THÚY

LY

10.02.1999

 

166

CD0166

TRẦN QUỐC

NGHĨA

09.3.1999

 

167

CD0167

ĐINH THỊ

DIÊN

01.6.1999

 

168

CD0168

HUỲNH QUANG

HIỂN

27.09.1997

 

169

CD0169

LÊ THỊ TƯỜNG

VY

08.06.1999

 

170

CD0170

LỮ ĐÌNH

TRƯƠNG

14.04.1999

 

171

CD0171

MAI TRỌNG

PHƯƠNG

13.08.1999

 

172

CD0172

NGUYỄN VĂN

THÀNH

20.08.1996

 

173

CD0173

ĐẶNG QUANG

TO

30.10.1998

 

174

CD0174

Y

LÀNH

27.10.1999

 

175

CD0175

HỒ ANH

THỂ

24.03.1999

 

176

CD0176

HUỲNH THANH

24.02.1999

 

177

CD0177

NGUYỄN VĂN

DỐ

19.5.1998

 

178

CD0178

TRẦN THỊ

LÙN

10.3.1999

 

179

CD0179

ĐINH THỊ

HẠNH

10.11.1997

 

180

CD0180

ĐINH THỊ

15.11.1999

 

181

CD0181

HỒ VĂN

BÀNH

01.01.1999

 

182

CD0182

PHẠM THỊ

ĐƯỜNG

15.5.1999

 

183

CD0183

HỒ THỊ

XANH

01.6.1999

 

184

CD0184

HUỲNH THỊ TUYẾT

NHI

17.3.1998

 

185

CD0185

LÊ THỊ

DIÊN

08.6.1999

 

186

CD0186

PHẠM QUỐC

CƯỜNG

01.12.1999

 

187

CD0187

CHÂU THỊ DIỄM

NGỌC

14.09.1999

 

188

CD0188

NGUYỄN BÙI TẤN

TÍN

13.07.1999

 

189

CD0189

NGUYỄN VĂN

TRỌNG

10.02.1999

 

190

CD0190

NGUYỄN LÊ

TÂN

06.6.1999

 

191

CD0191

TRẦN THẾ

BẢO

02.11.1999

 

192

CD0192

PHAN HỒNG

DIỄM

14.11.1999

 

193

CD0193

PHAN THẠCH

ĐÔNG

12.6.1999

 

194

CD0194

PHAN THỊ

MỸ

12.6.1999

 

195

CD0195

PHAN THỊ NGỌC

TUYỀN

4.11.1999

 

196

CD0196

NGUYỄN THỊ BÍCH

TRÂM

20.9.1999

 

197

CD0197

PHẠM VĂN

NGÔN

05.09.1997

 

198

CD0198

ĐINH THỊ

HUYỀN

19.04.1999

 

199

CD0199

BÙI THỊ MỸ

HIỀN

25.07.1999

 

200

CD0200

NGUYỄN THANH

ĐỜI

16.02.1999

 

201

CD0201

ĐINH VĂN

SINH

22.03.1999

 

202

CD0202

NGÔ DUY PHƯỚC

THÁI

02.09.1999

 

203

CD0203

ĐINH LÂM

TUẤN

10.03.1999

 

204

CD0204

LÊ QUANG

SƠN

10.10.1997

 

205

CD0205

HỒ VĂN

TƯỜNG

11.04.1998

 

206

CD0206

HỒ THỊ

LY

26.3.1999

 

207

CD0207

BRÍU THỊ

TUL

06.5.1998

 

208

CD0208

HỐIH

NGỨU

15.6.1998

 

209

CD0209

PƠLOONG

NOM

12.6.1999

 

210

CD0210

BỜRÍU THỊ

PHƯƠNG

18.12.1999

 

211

CD0211

CƠLÂU THỊ

TIỆU

12.6.1999

 

212

CD0212

RÍAH THỊ

TRÁI

10.7.1998

 

213

CD0213

NGUYỄN VĂN

TÍNH

14.08.1998

 

214

CD0214

TRẦN VĂN

TIẾN

28.07.1998

 

215

CD0215

NGUYỄN QUỐC

HÙNG

01.01.1999

 

216

CD0216

CAO TẤN

PHƯƠNG

03.09.1999

 

217

CD0217

NGUYỄN THIỆN

SỸ

13.12.1999

 

218

CD0218

NGUYỄN CÔNG

MINH

15.08.1997

 

219

CD0219

NGUYỄN QUANG

HIỀN

08.02.1998

 

220

CD0220

NGUYỄN THỊ THÙY

DUNG

26.6.99

 

221

CD0221

BÙI THỊ KIM

THƯƠNG

05.01.1998

 

222

CD0222

VÕ THỊ BÍCH

NHUNG

06.06.1998

 

223

CD0223

HUỲNH THỊ THANH

NHỰT

11.11.1999

 

224

CD0224

NGUYỄN VĂN

5.11.1999

 

225

CD0225

HỒ THỊ TUYẾT

HÀ

0.1.03.1999

 

226

CD0226

LÊ ĐOÀN

VIỆT

23.04.1999

 

227

CD0227

HỒ THIÊN

ÂN

21.11.1999

 

228

CD0228

NGUYỄN THỊ MỸ

LINH

03.04.1999

 

229

CD0229

PHẠM NHẬT

THẮNG

18.05.1998

 

230

CD0230

CHẾ THÀNH

LONG

04.08.1999

 

231

CD0231

TRỊNH ĐỨC

HUY

14.05.1999

 

232

CD0232

HUỲNH TẤN

ĐẠT

04.06.1997

 

233

CD0233

LÊ TẤN

THÀNH

24.10.1999

 

234

CD0234

NGUYỄN HÀO

PHÚ

30.10.1998

 

235

CD0235

TRƯƠNG THANH

TÙNG

25.12.1999

 

236

CD0236

HUỲNH XUÂN

TRƯỜNG

08.09.1999

 

237

CD0237

TRƯƠNG THỊ

PHÊ

21.02.1999

 

238

CD0238

TRẦN VIỆT

TRUNG

21.11.1999

 

239

CD0239

NGUYỄN VĨNH

HẢO

20.02.1999

 

240

CD0240

NGÔ HỒNG

ĐIỆP

07.07.1999

 

241

CD0241

TRẦN PHƯỚC

BÌNH

07.05.1999

 

242

CD0242

NGUYỄN THỊ MỸ

CHI

22.6.1999

 

243

CD0243

NGUYỄN THANH

TÙNG

20.09.1999

 

244

CD0244

NGUYỄN VĂN

LIỆU

20.04.1998

 

245

CD0245

TRẦN THỊ THU

14.04.1999

 

246

CD0246

ĐÀO HOÀNG

ANH

01.11.1999

 

247

CD0247

ĐINH VĂN

DỦ

02.08.1998

 

248

CD0248

NGUYỄN THỊ TƯỜNG

NGHĨA

05.03.1999

 

249

CD0249

TRẦN THỊ THANH

NHÀN

22.02.1999

 

250

CD0250

VÕ ĐÌNH

ĐẠT

18.04.1996

 

251

CD0251

LÊ THỊ NHƯ

THÙY

10.12.1998

 

252

CD0252

NGUYỄN ĐỨC

HIẾU

30.07.1999

 

253

CD0253

CHÂU VĂN

TRỰC

22.10.1999

 

254

CD0254

NGUYỄN THỊ NGỌC

YẾN

28.05.1999

 

255

CD0255

LÊ THỊ THANH

TÂM

05.09.1999

 

256

CD0256

NGUYỄN THỊ

17.8.1999

 

257

CD0257

VÕ THỊ THU

HUYÊN

14.5.1999

 

258

CD0258

NGUYỄN THỊ

TRÂM

06.3.1998

 

259

CD0259

PHẠM VĂN

BA

12.7.1988

 

260

CD0260

PHẠM THỊ

TRAI

12.02.1999

 

261

CD0261

VÕ THỊ HỒNG

CỦA

07.7.1999

 

262

CD0262

MAI THỊ PHÚC

TOÀN

24.5.1999

 

263

CD0263

LÊ VĨ

25.5.1999

 

264

CD0264

VÕ HOÀNG PHƯƠNG

THANH

01.12.1999

 

265

CD0265

LÊ DUY

TOÀN

15.07.1999

 

266

CD0266

ĐOÀN VĂN

HIẾU

15.07.1999

 

267

CD0267

NGUYỄN VÕ QUỐC

VIỆT

05.05.1999

 

268

CD0268

NGÔ THANH

SANG

29.03.1998

 

269

CD0269

VƯƠNG THỊ HỒNG

NGỌC

09.03.1999

 

270

CD0270

KSOR

H' ĐÔM

29/07/1995

 

271

CD0271

ĐINH THỊ

BANH

03/03/1999

 

272

CD0272

ĐINH THỊ

HÁT

25/02/1999

 

273

CD0273

PHẠM HỮU

THẮNG

13/03/1986

 

274

CD0274

ĐINH THỊ

PHAI

30/07/1999

 

275

CD0275

NGUYỄN THỊ

SA

02/11/1997

 

276

CD0276

RMAH

H'NGA

01/02/1995

 

277

CD0277

TẠ DUY

TÂN

19.02.1998

 

278

CD0278

ĐINH VĂN

SÊN

14.4.1999

 

279

CD0279

NGUYỄN QUỐC

BẢO

02.12.1999

 

280

CD0280

HUỲNH NHƯ

THẢO

10.03.1999

 

281

CD0281

ĐỖ THỊ THẢO

THẢO

08.04.1999

 

282

CD0282

NGUYỄN XUÂN

VINH

10.07.1999

 

283

CD0283

HUỲNH THỊ THI

ĐIỂM

31.12.1999

 

284

CD0284

TRẦN UYỂN

NHI

16.11.1999

 

285

CD0285

PHAN NGUYỄN BẢO

THI

25.09.1999

 

286

CD0286

TRẦN ANH

HÀO

20.05.1999

 

287

CD0287

HUỲNH HÀ

HÙNG

18.11.1999

 

288

CD0288

NGUYỄN HỮU

KIỆT

24.05.1999

 

289

CD0289

NGÔ THỊ MINH

THƯƠNG

24.12.1999

 

290

CD0290

TRẦN THỊ XUÂN

MAI

11.02.1999

 

291

CD0291

ĐOÀN VĂN

LINH

15.03.1999

 

292

CD0292

PHẠM VĂN

GIẢNG

20.01.1999

 

293

CD0293

PHẠM MINH

SĨ

01.11.1999

 

294

CD0294

PHAN HỒNG

DIỄM

14.11.1999

 

295

CD0295

PHAN THẠCH

ĐÔNG

12.6.1999

 

296

CD0296

PHAN THỊ MỸ

DUYÊN

20.8.1999

 

297

CD0297

PHAN THỊ NGỌC

TUYỀN

04.11.1999

 

298

CD0298

NGUYỄN THỊ BÍCH

TRÂM

20.9.1999

 

299

CD0299

LÊ THỊ THU

NGA

17.04.1999

 

300

CD0300

TẠ LÊ SONG

ÁNH

09.9.1999

 

301

CD0301

NGUYỄN ĐÌNH

TẢI

15.06.1998

 

302

CD0302

NGUYỄN VIẾT

CƯỜNG

01.08.1999

 

303

CD0303

LÊ BẢO

SANG

05.10.1998

 

304

CD0304

TRẦN THANH

ĐỨC

01.02.1998

 

305

CD0305

TRẦN TRUNG

HIẾU

05.02.1998

 

306

CD0306

NGUYỄN QUÝ

NGHĨA

01.12.1998

 

307

CD0307

NGUYỄN PHƯỚC

ĐIỆP

01.06.1999

 

308

CD0308

NGUYỄN TRỌNG

NGHĨA

15.6.1999

 

309

CD0309

KSOR

PHƠNG

20.02.1999

 

310

CD0310

KSOR

VEO

20.02.1999

 

311

CD0311

VÕ QUỐC

THẮNG

36190

 

312

CD0312

VÕ VĂN

NAM

30241

 

313

CD0313

TRƯƠNG ĐỨC

THẮNG

26.8.1999

 

314

CD0314

HỒ THỊ THU

HIỀN

20.9.1999

 

315

CD0315

TRẦN ĐỨC

TOÀN

03.06.1999

 

316

CD0316

TRẦN CÔNG

TÍN

17.08.1998

 

317

CD0317

ĐINH HUỲNH

SANG

20.08.1999

 

318

CD0318

BÙI ĐỨC

TÂY

19.04.1998

 

319

CD0319

CHẾ HỒ THANH

LÂM

28.04.1999

 

320

CD0320

NGUYỄN VY

HẠ

03.08.1999

 

321

CD0321

NGUYỄN XUÂN

TÙNG

20.05.1999

 

322

CD0322

ĐINH THỊ

MỐT

28.8.1998

 

323

CD0323

TRƯƠNG ĐÌNH

TRUNG

18.02.1998

 

324

CD0324

LÊ THỊ

VẦN

26.12.1999

 

325

CD0325

PHẠM THỊ HƯƠNG

GIANG

29.3.1999

 

326

CD0326

PHÙNG THỊ NGỌC

TRINH

21.10.1999

 

327

CD0327

LÂM NHƯ

THUẦN

10.04.1999

 

328

CD0328

CAO MINH

SONG

02.03.1999

 

329

CD0329

TRẦN THANH

HOÀNG

02.09.1998

 

330

CD0330

NGUYỄN THỊ LY

NA

16.11.1999

 

331

CD0331

LÊ THỊ THU

THẢO

15.03.1999

 

332

CD0332

NGUYỄN TẤN

HOÀNG

21.08.1997

 

333

CD0333

NGUYỄN THỊ THẢO

TÌNH

31/05/1999

 

334

CD0334

KSOR

H'THÙY

35074

 

335

CD0335

NGUYỄN PHÚ

QUÝ

21.12.1999

 

336

CD0336

RMAH

DUY

07.09.1998

 

337

CD0337

RƠMAN

TUẤN

05.03.1999

 

338

CD0338

NGUYỄN VĂN

BẮC

19.05.1998

 

339

CD0339

NGUYỄN HUYỀN

TRANG

18.10.1999

 

340

CD0340

NGUYỄN THỊ THU

THỦY

20.10.1998

 

341

CD0341

NGUYỄN ĐỨC

DIỆU

19.04.1999

 

342

CD0342

RƠ MAH

MÍP

26.02.1999

 

343

CD0343

PHẠM ĐÌNH

NHÂN

12.01.1998

 

344

CD0344

NGUYỄN THỊ THANH

NHƯ

06.09.1999

 

345

CD0345

NGUYỄN CÔNG

MINH

11.02.1999

 

346

CD0346

KSOR

HĂNG

13.05.1999

 

347

CD0347

VŨ THỊ

MAI

22.11.1996

 

348

CD0348

RCƠM

11.07.1998

 

349

CD0349

DƯƠNG THỊ KIM

CHI

08.01.1999

 

350

CD0350

VÕ THỊ

VI

31.07.1999

 

351

CD0351

TẦN THỊ NHƯ

QUỲNH

19.10.1999

 

352

CD0352

LÊ VĂN

NGUYÊN

22.02.1998

 

353

CD0353

HUỲNH THỊ

YÊN

16.07.1999

 

354

CD0354

BÙI TRẦN QUANG

HIẾN

10.10.1999

 

355

CD0355

NGUYỄN HỒNG

VẤN

24.9.1999

 

356

CD0356

DƯƠNG QUANG

SINH

16.5.1999

 

357

CD0357

HỒ THÁI QUỐC

ANH

25.12.1999

 

358

CD0358

 

UANH

14.03.1999

 

359

CD0359

R' Ô

H' ĐƠ

16.06.1999

 

360

CD0360

 

JIM

29.03.1999

 

361

CD0361

 

HNOI

1998

 

362

CD0362

PHẠM THỊ HỒNG

HẢI

14.10.1999

 

363

CD0363

PHẠM VĂN

TRÚ

07.02.1999

 

364

CD0364

 

KHEI

15.8.1998

 

365

CD0365

 

TIM

14.5.1998

 

366

CD0366

NGUYỄN THỊ THANH

XUÂN

14.6.1999

 

367

CD0367

TRẦN MINH

HIẾU

02.12.1999

 

368

CD0368

HUỲNH XUÂN

KHẢ

20.12.1999

 

369

CD0369

TRẦN THỊ THU

TRÀ

30.10.1999

 

370

CD0370

NGUYỄN THÀNH

HẢI

01.09.1999

 

371

CD0371

ĐOÀN TUẤN

QUY

03.06.1999

 

372

CD0372

HÀ MINH LUÂN

LUẬN

30.12.1999

 

373

CD0373

TRẦN VĂN

THUẬN

24.4.1999

 

374

CD0374

ĐINH THỊ

HUỆ

18.8.1998

 

375

CD0375

PƠLOONG

TĂNG

21.7.1999

 

376

CD0376

NGUYỄN THỊ

TRÂM

06.3.1998

 

377

CD0377

NGUYỄN THỊ HỒNG

MẬN

28.10.1999

 

378

CD0315

TRẦN ĐỨC

TOÀN

03.06.1999

 

379

CD0316

TRẦN CÔNG

TÍN

17.08.1998

 

380

CD0317

ĐINH HUỲNH

SANG

20.08.1999

 

381

CD0318

BÙI ĐỨC

TÂY

19.04.1998

 

382

CD0319

CHẾ HỒ THANH

LÂM

28.04.1999

 

383

CD0320

NGUYỄN VY

HẠ

03.08.1999

 

384

CD0321

NGUYỄN XUÂN

TÙNG

20.05.1999

 

385

CD0322

ĐINH THỊ

MỐT

28.8.1998

 

386

CD0323

TRƯƠNG ĐÌNH

TRUNG

18.02.1998

 

387

CD0324

LÊ THỊ

VẦN

26.12.1999

 

388

CD0325

PHẠM THỊ HƯƠNG

GIANG

29.3.1999

 

389

CD0326

PHÙNG THỊ NGỌC

TRINH

21.10.1999

 

390

CD0327

LÂM NHƯ

THUẦN

10.04.1999

 

391

CD0328

CAO MINH

SONG

02.03.1999

 

392

CD0329

TRẦN THANH

HOÀNG

02.09.1998

 

393

CD0330

NGUYỄN THỊ LY

NA

16.11.1999

 

394

CD0331

LÊ THỊ THU

THẢO

15.03.1999

 

395

CD0332

NGUYỄN TẤN

HOÀNG

21.08.1997

 

396

CD0333

NGUYỄN THỊ THẢO

TÌNH

31/05/1999

 

397

CD0334

KSOR

H'THÙY

35074

 

398

CD0335

NGUYỄN PHÚ

QUÝ

21.12.1999

 

399

CD0336

RMAH

DUY

07.09.1998

 

400

CD0337

RƠMAN

TUẤN

05.03.1999

 

401

CD0338

NGUYỄN VĂN

BẮC

19.05.1998

 

402

CD0339

NGUYỄN HUYỀN

TRANG

18.10.1999

 

403

CD0340

NGUYỄN THỊ THU

THỦY

20.10.1998

 

404

CD0341

NGUYỄN ĐỨC

DIỆU

19.04.1999

 

405

CD0342

RƠ MAH

MÍP

26.02.1999

 

406

CD0343

PHẠM ĐÌNH

NHÂN

12.01.1998

 

407

CD0344

NGUYỄN THỊ THANH

NHƯ

06.09.1999

 

408

CD0345

NGUYỄN CÔNG

MINH

11.02.1999

 

409

CD0346

KSOR

HĂNG

13.05.1999

 

410

CD0347

VŨ THỊ

MAI

22.11.1996

 

411

CD0348

RCƠM

11.07.1998

 

412

CD0349

DƯƠNG THỊ KIM

CHI

08.01.1999

 

413

CD0350

VÕ THỊ

VI

31.07.1999

 

414

CD0351

TẦN THỊ NHƯ

QUỲNH

19.10.1999

 

415

CD0352

LÊ VĂN

NGUYÊN

22.02.1998

 

416

CD0353

HUỲNH THỊ

YÊN

16.07.1999

 

417

CD0354

BÙI TRẦN QUANG

HIẾN

10.10.1999

 

418

CD0355

NGUYỄN HỒNG

VẤN

24.9.1999

 

419

CD0356

DƯƠNG QUANG

SINH

16.5.1999

 

420

CD0357

HỒ THÁI QUỐC

ANH

25.12.1999

 

421

CD0358

 

UANH

14.03.1999

 

422

CD0359

R' Ô

H' ĐƠ

16.06.1999

 

423

CD0360

 

JIM

29.03.1999

 

424

CD0361

 

HNOI

1998

 

425

CD0362

PHẠM THỊ HỒNG

HẢI

14.10.1999

 

426

CD0363

PHẠM VĂN

TRÚ

07.02.1999

 

427

CD0364

 

KHEI

15.8.1998

 

428

CD0365

 

TIM

14.5.1998

 

429

CD0366

NGUYỄN THỊ THANH

XUÂN

14.6.1999

 

430

CD0367

TRẦN MINH

HIẾU

02.12.1999

 

431

CD0368

HUỲNH XUÂN

KHẢ

20.12.1999

 

432

CD0369

TRẦN THỊ THU

TRÀ

30.10.1999

 

433

CD0370

NGUYỄN THÀNH

HẢI

01.09.1999

 

434

CD0371

ĐOÀN TUẤN

QUY

03.06.1999

 

435

CD0372

HÀ MINH LUÂN

LUẬN

30.12.1999

 

436

CD0373

TRẦN VĂN

THUẬN

24.4.1999

 

437

CD0374

ĐINH THỊ

HUỆ

18.8.1998

 

438

CD0375

PƠLOONG

TĂNG

21.7.1999

 

439

CD0376

NGUYỄN THỊ

TRÂM

06.3.1998

 

440

CD0377

NGUYỄN THỊ HỒNG

MẬN

28.10.1999

 

441

CD0378

 

H'KRENG

21.05.1998

 

442

CD0379

THOAI

THOAI

18.06.1997

 

443

CD0380

SIU

BLONH

26.10.1997

 

444

CD0381

NGUYỄN HOÀNG

THẮNG

22/01/1998

 

445

CD0382

LÊ THỊ THU

THUỲ

05.09.1999

 

446

CD0383

HUỲNH THANH

HOÀNG

20.12.1999

 

447

CD0384

NGUYỄN HỮU

HIẾU

14.02.1999

 

448

CD0385

TRƯƠNG THỊ THU

10.10.1999

 

449

CD0386

HỒ ĐÌNH

VIỆT

20.04.1999

 

450

CD0387

VÕ VĂN

CHỨC

26.09.1999

 

451

CD0388

PHAN VĂN

KIỆT

20.07.1999

 

452

CD0389

NGUYỄN THỊ VẪN

29.09.1998

 

453

CD0390

LÊ VĂN

KHẢI

20.08.1999

 

454

CD0391

NGUYỄN THỊ HỒNG

VÂN

09.05.1999

 

455

CD0392

BÙI THỊ NGỌC

DIỆP

19.09.1999

 

456

CD0393

NGUYỄN THỊ NHƯ

QUỲNH

07.11.1999

 

457

CD0394

PHẠM NGỌC

HIẾU

12.04.1999

 

458

CD0395

PHẠM ĐỨC

DIỆN

20.08.1999

 

459

CD0396

PHẠM THANH

THẢO

17.05.1999

 

460

CD0397

DƯƠNG NGỌC

SƯƠNG

23.11.1998

 

461

CD0398

LÊ VĂN

ÁNH

20.02.1998

 

462

CD0399

NGÔ ĐÌNH

TUẤN

08.12.1999

 

463

CD0400

LÊ QUANG

ĐỐC

27.06.1997

 

464

CD0401

LÊ THỊ THANH

PHƯƠNG

22.01.1999

 

465

CD0402

NGUYỄN THỊ HỒNG

PHƯỢNG

25.04.1998

 

466

CD0403

ĐỖ THANH

TỈNH

25.11.1998

 

467

CD0404

NGUYỄN VĂN

BẢO

09.03.1999

 

468

CD0405

PHẠM ANH

TÍNH

01.01.1999

 

469

CD0406

ĐẶNG THỊ

THU

10.04.1999

 

470

CD0407

NGUYỄN THỊ ÁNH

TIẾT

19.09.1999

 

471

CD0408

ĐINH THỊ

NGA

27.01.1999

 

472

CD0409

NGUYỄN THỊ YẾN

NHI

20.11.1999

 

473

CD0410

HUỲNH THỊ KIM

PHƯƠNG

15.8.1999

 

474

CD0411

NGUYỄN TRUNG

HIẾU

06.07.1999

 

475

CD0412

NGUYỄN THANH

CẦN

08.10.1999

 

476

CD0413

NGUYỄN HỮU

PHÚ

25.10.1998

 

477

CD0414

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

HẰNG

16.10.1999

 

478

CD0415

HUỲNH QUỐC

ĐẠT

27.02.1997

 

479

CD0416

ĐINH VĂN

SƠN

02.01.1999

 

480

CD0417

NGUYỄN ANH NHẬT

TUYỀN

23.04.1999

 

481

CD0418

ĐOÀN THANH

BÌNH

24.05.1999

 

482

CD0419

HUỲNH TẤN

LỢI

08.07.1999

 

483

CD0420

KSOR

H' LUY

06.3.1999

 

484

CD0421

MEN

 

1997

 

485

CD0422

NAY

ĐAO

07/02/1999

 

486

CD0423

RƠ Ô

H'NHI

01/03/1999

 

487

CD0424

RƠ MAH

06/10/1998

 

488

CD0425

NGUYỄN MINH

BẢO

08.06.1999

 

489

CD0426

NAY RU

XA

05/01/1999

 

490

CD0427

ĐINH VĂN

DINH

26.08.1999

 

491

CD0428

HỒ THỊ

NGA

11.02.1997

 

492

CD0429

VÕ THỊ

29.12.1997

 

493

CD0430

PHẠM NGỌC

CHÂU

19.1.1999

 

494

CD0431

VÕ HỒNG

QUÂN

16/08/1999

 

495

CD0432

VÕ THANH

NAM

05/04/1999

 

496

CD0433

VÕ THANH

LÂM

13/07/1999

 

497

CD0434

DƯƠNG ĐÌNH

PHI

08/08/1999

 

498

CD0435

LÝ KHẮC

TIỆP

05/03/1999

 

499

CD0436

LÊ HUỲNH

ĐỨC

 

 

500

CD0437

TÔ HOÀNG

ĐỨC

15.4.1999

 

501

CD0438

CHÂU VĂN

LINH

04.9.1999

 

502

CD0439

HỒ VĂN

ĐỨC

25.1.1998

 

503

CD0440

TẠ THỊ

12.5.1999

 

504

CD0441

KSOR

LÂM

01.09.1997

 

505

CD0442

HỒ THỊ

NGA

10.05.1997

 

506

CD0443

VÕ THỊ

THỦY

20.11.1996

 

507

CD0444

NGUYỄN VĂN

HỮU

14.03.1999

 

508

CD0445

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

ANH

12.4.1999

 

509

CD0446

 

CHYIN

01.01.1999

 

510

CD0447

NAY

NIN

27.12.1996

 

511

CD0448

Y

HẢO

 

 

512

CD0449

PHAN THỊ TRÚC

LINH

 

 

513

CD0450

PHẠM THỊ HOÀI

VINH

25.09.1999

 

514

CD0451

KSOR

IN

12.09.1998

 

515

CD0452

BÙI THỊ YẾN

NHI

18.11.1999

 

516

CD0453

ĐINH

ẮT

05.07.1980

 

517

CD0454

ĐINH

TÀI

17.09.1998

 

518

CD0455

ĐINH THÀNH

HUY

03.10.1999

 

519

CD0456

ĐINH THỊ

ĐOÀN

24.09.1999

 

520

CD0457

ĐINH THỊ

HIỀN

13.12.1999

 

521

CD0458

ĐINH THỊ

THÚY

01.01.1999

 

522

CD0459

ĐINH THỊ THÚY

KIỀU

27.11.1999

 

523

CD0460

ĐINH THỊ THÚY

VÂN

23.04.1999

 

524

CD0461

ĐINH THỊ

XOĂNH

22.12.1999

 

525

CD0462

ĐINH VĂN

THÀNH

09.10.1993

 

526

CD0463

ĐOÀN THỊ

BÔNG

10.11.1999

 

527

CD0464

ĐỖ THỤC

ĐOAN

29.03.1998

 

528

CD0465

NGÔ THANH

SANG

29.03.1998

 

529

CD0466

HUỲNH QUỐC

HẬU

 

 

530

CD0467

HUỲNH THỊ CẨM

VI

 

 

531

CD0468

KSOR

HIỀN

 

 

532

CD0469

LẠI TẤN

TOÀN

 

 

533

CD0470

LÊ ANH

 

 

534

CD0471

LÊ CÔNG

CHÁNH

 

 

535

CD0472

LÊ ĐÌNH

LAI

 

 

536

CD0473

LÊ ĐÌNH

LONG

 

 

537

CD0474

LÊ ĐÌNH

MẤT

 

 

538

CD0475

LÊ HOÀI

THƯƠNG

 

 

539

CD0476

LÊ HỒNG

DƯƠNG

 

 

540

CD0477

LÊ NGỌC

LONG

 

 

541

CD0478

LÊ PHONG

HÀO

 

 

542

CD0479

LÊ THÀNH

VINH

 

 

543

CD0480

LÊ THỊ HOÀI

TRÂM

 

 

544

CD0481

LÊ TUẤN

KIỆT

 

 

545

CD0482

LÊ VĂN

THIỆN

 

 

546

CD0483

Lưu Hoàng

Quân

 

 

547

CD0484

NGUYỄN PHI

HẢI

 

 

548

CD0485

NGUYỄN PHƯƠNG

NAM

 

 

549

CD0486

NGUYỄN QUỐC

BẢO

 

 

550

CD0487

NGUYỄN TẤN

CHIÊU

 

 

551

CD0488

NGUYỄN THÀNH

AN

 

 

552

CD0489

NGUYỄN THÀNH

SƠN

 

 

553

CD0490

NGUYỄN THỊ

LUYẾN

 

 

554

CD0491

NGUYỄN THỊ THU

THẢO

 

 

555

CD0492

NGUYỄN TRUNG

NHÂN

 

 

556

CD0493

NGUYỄN VĂN

PHÔNG

 

 

557

CD0494

NGUYỄN VĂN

TÂM

 

 

558

CD0495

NGUYỄN VĂN

THẠCH

 

 

559

CD0496

NGUYỄN VĂN

THÀNH

 

 

560

CD0497

NGUYỄN VĂN

VƯƠNG

 

 

561

CD0498

NGUYỄN VIỆT BẢO

ANH

 

 

562

CD0499

NGUYỄN VŨ BẢO

ANH

 

 

563

CD0500

NGUYỄN XUÂN

TOÀN

 

 

564

CD0501

TRƯƠNG THANH

TÂM

 

 

565

CD0502

VÕ HỒNG

KÔNG

 

 

566

CD0503

VÕ LÊ

THÂN

 

 

567

CD0504

VÕ THÀNH

NGHĨA

 

 

568

CD0505

VÕ VĂN

NHIÊN

 

 

569

CD0506

VŨ PHAN THANH

 

 

570

CD0507

Y LỆ

HIÊNG

 

 

571

CD0508

Y THAĬ

ÊBAN

 

 

572

CD0509

ARẤT

HẢI

 

 

573

CD0510

AVIẾT

HẢI

 

 

574

CD0511

BRAO

THẮNG

 

 

575

CD0512

BÙI ĐÌNH PHƯƠNG

NAM

 

 

576

CD0513

BÙI HỮU

BẢO

 

 

577

CD0514

COOR

TRÊN

 

 

 
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017
Thứ năm, 06 Tháng 7 2017 06:06

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Số:.../TB-CĐPĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày tháng năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

 CHÍNH QUY NĂM 2017

 Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo tuyển sinh Cao đẳng năm 2017 như sau.

1. Tên ngành nghề đào tạo và điều kiện xét tuyển:

TT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điều kiện xét tuyển/

thời gian nhập học

1

Quản trị kinh doanh

6340404

100

- Đối tượng:

+ Học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

+ Xét tuyển theo tổ hợp các môn theo kỳ thi THPT quốc gia 2017

- Vùng xét tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/7/2017

- Thời gian dự kiến nhập học:

Đợt 1: 24/7/2017

Đợt 2: 14/8/2017

Đợt 3: 28/8/2017

2

Tài chính ngân hàng

6340202

120

3

Kế toán

6340301

120

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6510303

100

5

Kỹ thuật xây dựng

6580201

100

6

Dược

6720201

510

7

Điều dưỡng

6720301

800

8

Công nghệ sinh học

6420202

100

9

Công nghệ kỹ thuật môi trường

6510421

150

10

Tin học ứng dụng

6480206

150

11

Giáo dục thể chất

C140206

200

2. Hồ sơ và thủ tục đăng ký tuyển sinh:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường) hoặc download trên website: www.cpd.edu.vn)

- Hồ sơ học sinh – sinh viên (thí sinh nhận tại phòng đào tạo Trường Cao đẳng Phương Đông hoặc download trên website: www.cpd.edu.vn)

- Bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu (có công chứng).

- Bản sao học bạ (có công chứng).

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận TN tạm thời (có công chứng).

- 02 phong bì (có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận) và 03 ảnh (3x4 cm).

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) để được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định.

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ 01 hồ sơ.

- Thông tin Tuyển sinh tổng hợp có thể tham khảo thêm tại http://tuyensinh.cpd.edu.vn hoặc liên hệ Nhà trường theo thông tin tại mục Địa điểm nhận hồ sơ dưới đây.

3.  Địa điểm nhận hồ sơ:

Thí sinh gửi phát nhanh hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại nhà trường theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Phương Đông
03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoai:
(0235) 3810 718 - 3902 999 * Hotline: 0913 247 365 - 0905 45 7474
Website:
http://cpd.edu.vn - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
TM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
TS. Lương Duy Thảo
(Đã ký)
 

 

 
Thông báo Tuyển sinh Đào tạo liên thông Cao đẳng hệ chính quy năm 2017
Thứ sáu, 10 Tháng 3 2017 02:06

 

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Số:       /TB-CĐPĐ                                                           Quảng Nam, ngày    tháng     năm 2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

 

       Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo tuyển sinh Liên thông năm 2017 như sau:

1. Ngành đào tạo và môn thi tuyển:  

TT

Ngành

Môn thi tuyển sinh

Ghi chú

Cơ bản

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

1

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Anh văn hoặc Toán

Cơ sở kỹ thuật điện

Cung cấp điện

 

2

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

Anh văn hoặc Toán

Kết cấu xây dựng

Kỹ thuật thi công

Xây dựng dân dụng

Thi công cầu, đường

Xây dựng cầu đường

3

Kế toán

Anh văn hoặc Toán

Kinh tế vi mô

Kế toán tài chính doanh nghiệp

 

4

Quản trị kinh doanh

Anh văn hoặc Toán

Kinh tế vi mô

Marketing căn bản

 

5

Tài chính - Ngân hàng

Anh văn hoặc Toán

Kinh tế vi mô

Quản trị Tài chính

 

6

Điều dưỡng

Anh văn hoặc Toán

Sinh lý

Điều dưỡng Nội, Ngoại, Nhi

 

7

Dược

Anh văn hoặc Toán

Hóa phân tích

Hóa dược, Dược lý

 

 

2. Tổ chức đào tạo:

-         Sau khi trúng tuyển, sinh viên học tập trung liên tục vào thứ 7 và chủ nhật hằng tuần tại Trường Cao đẳng Phương Đông.

-         Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

3. Đối tượng tuyển sinh:

a. Đối tượng xét tuyển thẳng:

-         Người có bằng trung cấp loại giỏi trở lên hoặc người có bằng trung cấp loại khá nhưng đã có ít nhất 2 năm làm việc theo ngành hoặc nghề đã được đào tạo, đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được tuyển thẳng vào cùng ngành ở trình độ cao đẳng;

-         Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và đoạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề quốc gia, đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được tuyển thẳng vào trường cao đẳng để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đoạt giải.

b. Đối tượng thi tuyển

-         Đối tượng được tham dự kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông là những người đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành, hoặc cùng khối ngành .

-         Thí sinh thuộc diện chính sách, khi thi tuyển được hưởng ưu tiên theo các Quy chế tuyển sinh hiện hành.     

4. Hồ sơ và thủ tục đăng ký tuyển sinh

a. Hồ sơ dự thi gồm:

-         Bằng tốt nghiệp trung cấp (Photo có công chứng).

-         Bảng điểm trung cấp (Photo có công chứng).

-         Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Photo có công chứng).

-         Bản sao giấy khai sinh.

-         Hồ sơ HSSV (theo mẫu của trường CĐ Phương Đông)

-         Phiếu đăng ký dự thi liên thông (theo mẫu của trường CĐ Phương Đông)

-         02 phong bì (có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận), 04 ảnh (3x4 cm)

-         Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

b. Thủ tục nộp hồ sơ:

-         Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/3/2017.

-         Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Quản lý HSSV Trường Cao đẳng Phương Đông.

5. Thời gian ôn và thi:

-         Thời gian ôn tập: Từ ngày 20/3/2017 đến ngày26/3/2017

-         Thời gian thi: Ngày 0102/4/2017

-         Lệ phí ôn, thi hoặc xét tuyển đầu vào: 350.000 đồng

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Phòng Đào tạo - Quản lý HSSV Trường Cao đẳng Phương Đông

                  Địa chỉ: 03 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
                  Điện thoại: 0235.3810718 - Hotline: 0913.247.365 - 0905.45.7474
                  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Website: www.cpd.edu.vn      

         TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2017

                                                                                                                 TS. Lương Duy Thảo

                                                                                                                             (Đã ký)

 

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 3
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING