Thành viên đăng nhậpDanh mục tài liệu

Chi tiết cho Bài giảng quản trị dự án

Thuộc tínhGiá trị
Tên:Bài giảng quản trị dự án
Mô tả:
Tên file:bai giang quan tri du an.pdf
Kích thước: 1.91 MB
Kiểu:pdf (Kiểu định dạng: application/pdf)
Tạo:admin
Tạo vào: 28/11/2014 13:48
Người xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Đã xem:39 Đã xem
Cập nhật lần cuối vào: 28/11/2014 13:48
Trang chủ: