Thành viên đăng nhậpDanh mục tài liệu

Chi tiết cho typer-shark

Thuộc tínhGiá trị
Tên:typer-shark
Mô tả:

Phần mềm luyện gõ 10 ngón. Tải về và đổi phần đuôi .doc thành .zip sau đó giải nén và cài đặt để sử dụng.

Tên file:typer-shark.doc
Kích thước: 4.52 MB
Kiểu:doc (Kiểu định dạng: application/msword)
Tạo:admin
Tạo vào: 15/06/2015 01:15
Người xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Đã xem:1 Đã xem
Cập nhật lần cuối vào: 15/06/2015 01:16
Trang chủ: