Trang chủ Tin tức Hoạt động trường CPD TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN

CPD TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN

LỚP HỌC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm quản lý giáo dục, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Được sự chỉ đạo của BGH, sáng ngày 26/08/2013, trường Cao đẳng Phương Đông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện uỷ Tam Kỳ với tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 100 cán bộ, giảng viên, nhân viên trong nhà trường tại Hội trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam. Tham dự buổi khai giảng lớp học có đông đủ các thầy cô trong hội đồng sư phạm nhà trường. Sau bài giảng của thầy Nguyễn Như Chính – Phó Hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô được tiếp cận các nội dung cơ bản về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII năm 2013; tình hình kinh tế, chính trị trong nước, trong tỉnh; thông tin về biển đảo và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Tại lớp bồi dưỡng chính trị, tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên được nâng cao nhận thức về sự kiên định vào chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; đồng thời có nhận thức đúng đắn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo. Buổi khai giảng đã diễn ra nghiêm túc và thành công tốt đẹp.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING