Trang chủ Tin tức Thông báo trường
Thông báo
THÔNG BÁO LUYỆN THI ĐẠI HỌC MIỄN PHÍ TẠI CPD
Thứ hai, 01 Tháng 7 2013 08:56

THÔNG BÁO LUYỆN THI ĐẠI HỌC MIỄN PHÍ TẠI CPD 5/24/2012 9:54:00 AM

(ĐẢM BẢO ĐẬU CAO ĐẲNG 100%)

Giảng đường Đại học là ước mơ của hầu hết các em học sinh sau khi rời trường THPT, dù biết rằng không phải tất cả đều có khả năng, điều kiện để thực hiện được điều ấy.

 • F Bạn cảm thấy mình là người thua thiệt và thất bại chỉ bởi mình học không bằng chúng bạn?
 • F Ai có thể giúp bạn xác định được khả năng tiềm ẩn cùng với ngành nghề phù hợp cho bản thân?
 • F Bạn rớt Đại học, Cao đẳng - đó chưa phải là kết thúc?
 • F Bạn không đủ kinh phí để học - đó không phải là bế tắc?

Đừng nôn nóng, vội vã ghi danh học các trường không đúng nguyện vọng của mình. Bởi trên đời này, mấy ai thành công với công việc mà mình không yêu thích.

Để đáp ứng nhu cầu luyện thi cấp tốc, hiệu quả cao cho học sinh THPT chuẩn bị thi Cao đẳng và Đại học năm 2012, CPD sẽ luyện thi Miễn phí cho các đối tượng sau:

 • v Những thí sinh đăng ký nhập học NV1 tại trường.
 • v Những thí sinh thuộc diện 30a (đặc biệt ưu tiên).

Với các học sinh không thuộc đối tượng trên, Trường cam đoan sau khi thi đậu mới tiến hành thu tiền học phí.

 • F Chương trình học theo đúng nội dung ra đề của Bộ GD&ĐT. Toàn bộ kiến thức được hệ thống ngắn gọn, đầy đủ và  dễ hiểu.
 • F Học sinh được rèn luyện các kỹ thuật và bí quyết làm bài trắc nghiệm nhanh nhất, các phương pháp làm bài thi tự luận độc đáo nhất mà không nơi nào có được. Giúp học sinh yếu, trung bình vẫn có thể đậu Cao đẳng, Đại học
 • F Đội ngũ giáo viên cực giỏi, hết sức tận tâm, chuyên luyện thi Đại học sẽ trực tiếp kèm từng học sinh.
 • F Đăng ký luyện thi Cao đẳng, Đại học tại CPD đảm bảo đậu Cao đẳng và được miễn phí 100%. Có chỗ ở KTX miễn phí hoàn toàn.

Để được tư vấn miễn phí và đăng ký học, vui lòng liên hệ:

ThS. Lương Duy Thảo - SĐT: 0913.360.229

ThS. Nguyễn Xuân Lệ Hằng - SĐT: 0510. 2211670

 
THÔNG BÁO V/V TẠO ĐIỀU KIỆN CHO HS HỌC LẠI ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Thứ hai, 01 Tháng 7 2013 08:38

THÔNG BÁO V/V TẠO ĐIỀU KIỆN CHO HS HỌC LẠI ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP 5/21/2012 3:14:48 PM

Thông báo CPD


TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

V/v tạo điều kiện cho học sinh học lại để đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2011 - 2012, nay phòng Đào tạo trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến tất cả học sinh nợ học phần như sau:

1.      Học sinh nợ học phần phải liên hệ gấp với Khoa để có kế hoạch học lại phù hợp thời gian kịp thời xét điều kiện tốt nghiệp.

2.      Học sinh phải làm đơn xin học lại học phần nợ gửi Khoa để Khoa xử lý.

3.      Thường xuyên liên hệ với Khoa để có lịch học.

Từ ngày ra thông báo đến ngày 01.6.2012 học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp khóa 2009 - 2012 và khóa 2010 - 2012 phải trả hết các học phần nợ thì mới đủ điều kiện dự th tốt nghiệp.

Mọi chậm trễ trong việc trả nợ học phần nêu trên thì Khoa, phòng Đào tạo và các phòng ban khác của trường không chịu trách nhiệm.

 

Tam Kỳ, ngày     tháng    năm 2012

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Lương Duy Thảo

 

 
Thông báo Qui định môn thi Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2010-2012 và 2009-2012
Thứ hai, 01 Tháng 7 2013 08:37

Thông báo Qui định môn thi Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2010-2012 và 2009-2012 5/21/2012 2:44:15 PM

Thông báo CPD


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

 

Số:        /TB-CPD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày       tháng     năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v Qui định môn thi tốt nghiệp trình độ TCCN khóa 2010-2012, 2009-2012.

 

- Căn cứ quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QT-BGDĐT ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ đề xuất môn thi tốt nghiệp của các phó, trưởng các khoa;

- Căn cứ đề nghị của trưởng Phòng Đào tạo,

 

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo các môn thi tốt nghiệp cho học sinh các lớp học thuộc bậc TCCN khóa 2010-2012, 2009-2012 như sau:

 

A.     Môn thi chung cho tất cả các ngành học: Môn Chính trị.

B.     Môn thi cho từng ngành học:

 

STT

Ngành học

Môn thi

1

Điện công nghiệp và dân dụng

1. Lý thuyết tổng hợp: Cơ sở kỹ thuật điện, Cung cấp điện.

2. Thực hành nghề nghiệp: Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

2

Xây dựng công nghiệp và dân dụng

1. Lý thuyết tổng hợp: Cơ xây dựng, Kết cấu công trình

2. Thực hành nghề nghiệp: Bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

3

Điện tử viễn thông

1. Lý thuyết tổng hợp: Mạch điện tử, Kỹ thuật số.

2. Thực hành nghề nghiệp: Bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

4

Nghiệp vụ Lễ tân

1. Lý thuyết tổng hợp: Nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng.

2. Thực hành nghề nghiệp: Thực hành tổng hợp.

5

Hành chính văn thư

1. Lý thuyết tổng hợp: Nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ

2. Thực hành nghề nghiệp: Thực hành tổng hợp

6

Pháp lý

1. Lý thuyết tổng hợp: Lý luận chung Nhà nước và pháp luật, Luật Nhà nước, Luật hành chính.

2. Thực hành nghề nghiệp: Thực hành tổng hợp

7

Kế toán doanh nghiệp

1. Lý thuyết tổng hợp: Lý thuyết hạch toán kế toán và Kế toán doanh nghiệp

2. Thực hành nghề nghiệp: Thực hành tổng hợp

* Riêng đối với học sinh hệ 3 năm (khóa 2009-2012), ngoài những môn thi theo qui định trên phải thi thêm 3 môn văn hóa: Toán, Vật lý, Văn.

C. Hình thức thi và thời lượng thi:

TT

Môn

Thời lượng  thi

Hình thức thi

1

Chính trị

150 phút

Tự luận

2

Lý thuyết tổng hợp

120 phút

Tự luận

3

Thực hành nghề nghiệp:

 

 

+ Điện CN & DD, Xây dựng DD & CN, Điện tử viễn thông.

10-15 phút/01 học sinh

Vấn đáp/bảo vệ

+ Kế toán, pháp lý, văn thư, Lễ tân

150 phút

Tự luận

4

Toán, Vật lý

60 phút/40 câu

Trắc nghiệm

5

Văn

90 phút

Tự luận

Đề nghị các khoa thông báo môn thi, chuẩn bị đầy đủ đề cương của các học phần thi tốt nghiệp, phổ biến đến học sinh, bố trí giáo viên ôn tập theo kế hoạch.

Đề nghị các Phòng, Khoa liên quan và toàn thể học sinh khóa 2010 - 2012, 2009-2012  thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

-          HĐQT & BGH (b/c);                           BS. CKII. TRƯƠNG VĂN HÙNG

-          Các phòng ban, Khoa (t/h);                                         (đã ký)

-          GVCN, HSSV (t/h);

-          Lưu VT, ĐT.


 

 

 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỒNG VƯỜN CÂY THUỐC NAM
Thứ hai, 01 Tháng 7 2013 08:27
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỒNG VƯỜN CÂY THUỐC NAM

Căn cứ vào kế hoạch dạy và học của chuyên ngành Y – Dược.

Khoa Y dược Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn bộ học sinh, sinh viên Khoa Y Dược năm học 2011 – 2012 về việc nộp và trồng cây thuốc để bổ sung vào vườn cây thuốc Nam của nhà trường.

Đối tượng thực hiện: Lớp C11DC, C11ĐD, N11DC, N11ĐD.

Thời gian nộp cây: 7h00 ngày 07/05/2012.

Địa điểm: Trường Cao đẳng Phương Đông.

Số lượng cây thuốc: 1 sinh viên/ 2 cây thuốc (sẽ tuyên dương cho những sinh viên nộp nhiều cây thuốc và nộp những cây thuốc quý, tránh nộp cây thuốc giống nhau)

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề nghị GVCN liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

Ghi chú: Lớp trưởng, ban cán sự các lớp phối hợp thu cây thuốc quản lí lớp dưới sự chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm tiến hành trồng vườn thuốc Nam./.

 

P. KHOA Y DƯỢC

(Đã ký)

DS.CKI Trần Thị Minh Hiền

 

 
Thông báo Tuyển sinh bậc Cao đẳng Chính quy 2012
Thứ bảy, 22 Tháng 6 2013 23:56

Thông báo Tuyển sinh bậc Cao đẳng Chính quy 2012 3/30/2012 3:40:03 PM

Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam thông báo tuyển sinh bậc Cao đẳng năm 2012 như sau


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: ............../TB-CPD

Quảng Nam, ngày       tháng      năm 2012

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BẬC CAO ĐẲNG  CHÍNH QUY 2012

Căn cứ Công văn số 1580/BGDĐT-GDĐH ngày 21/03/2012 về việc công bố thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập được ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/08/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động ban hành theo quyết định số 125/2010/QĐ/CPD-HĐQT ngày 12/10/2010 của Chủ tịch HĐQT trường Cao đẳng Phương Đông,

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo công khai thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 cụ thể như sau:

TT

Ngành

Chỉ tiêu

Mã ngành

Khối

xét

tuyển

Học phí

Điều kiện và phương thức tuyển sinh

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

750

C510301

A

2.500.000 đ/kỳ

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, B, C, D1 vào các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm xét tuyển theo ngành.

- Khu Ký túc xá: 500 chỗ ở miễn phí cho SV.

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

A

2.500.000 đ/kỳ

3

Kế toán

C340301

A, A1, D1

2.200.000 đ/kỳ

4

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1,D1, C

2.200.000 đ/kỳ

5

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A, A1,D1

2.200.000 đ/kỳ

6

Dược

C900107

A,B

3.300.000 đ/kỳ

7

Điều dưỡng

C720501

A1,B

3.300.000 đ/kỳ

Chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Phương Đông (Quảng Nam)

Địa chỉ: 03 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3902.999 - 3810.718 - 3811.575  - Fax: (0510) 3811.575

Đường dây nóng (hotline): 0913.247.365

Website: http://phuongdongqn.vn;  http://phuongdongqn.edu.vn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 
Thông báo: Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương - 30/04 - 1/5 và nghỉ giữa học kỳ
Thứ sáu, 21 Tháng 6 2013 02:33

Thông báo: Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương - 30/04 - 1/5 và nghỉ giữa học kỳ 3/23/2012 3:43:36 PM

THÔNG BÁO CPD


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Số:......./TB-CPD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  22  tháng 3 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch)

Lễ chiến thắng 30/4 + Quốc tế Lao động 1/5 + Nghỉ giữa học kỳ

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012 và quy định về các ngày lễ lớn, Nhà trường thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, nghỉ giữa học kỳ như sau:

1. Đối tượng nghỉ Lễ:

 • Tất cả Học sinh, Sinh viên, giáo viên, giảng viên thuộc trường.
 • Cán bộ, nhân viên phân công trực đại diện.

2.     Thời gian nghỉ Lễ:

a. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch):

 • Thời gian nghỉ: thứ 7 ngày 31/3/2012.
 • Ngày 02/4/2012 (thứ hai) HSSV đi học và thi theo TKB bình thường.

b. Lễ chiến thắng 30/4 + Quốc tế Lao động 1/5 + Nghỉ giữa học kỳ:

 • Thời gian nghỉ: Từ ngày 28/4/2012 đến ngày 06/5/2012
 • Lịch học và thi bắt đầu từ ngày 07/5/2012.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ Lễ, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu Trưởng, phó các phòng, khoa, GVCN liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo trên.

 

Nơi nhận:

-   Các phòng, khoa, GVCN, các lớp;

-   Website của trường;

-   Lưu VT, CT&CTHSSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

Bs. CKII. Trương Văn Hùng

(đã ký)

 

vietcpd

 

 
LƯU Ý VỚI THÍ SINH KHI ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐH-CĐ 2012
Thứ sáu, 21 Tháng 6 2013 01:43

LƯU Ý VỚI THÍ SINH KHI ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐH-CĐ 2012 3/16/2012 8:16:27 AM

Cao đẳng Phương Đông - CPD

Lưu ý với thí sinh khi đăng ký dự thi ĐH-CĐ 2012

(TNO) Từ ngày 15.3, thí sinh (TS) bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) ĐH-CĐ. Bộ GD-ĐT có những lưu ý đối với TS trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Thời hạn nộp hồ sơ

Thời hạn cho TS nộp hồ sơ ĐKDT tại trường THPT theo tuyến Sở GD-ĐT đến hết ngày 16.4.

TS bắt đầu nộp hồ sơ ĐKDT từ ngày 15.3

 

Sau đó, từ ngày 17-23.4, TS có thể nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại các trường ĐH-CĐ.

TS có thể mua hồ sơ đăng ký dự thi tại trường THPT hoặc tại Sở GD-ĐT.

Nhận giấy báo dự thi

Giấy báo dự thi sẽ được các trường ĐH-CĐ gửi về cho TS từ tuần đầu tháng 6. TS nhận giấy báo dự thi tại nơi đã nộp hồ sơ ĐKDT.

Nếu có sai sót gì trên giấy báo dự thi, TS thông báo cho Hội đồng tuyển sinh của trường ĐH-CĐ đã ĐKDT để điều chỉnh.

Lịch thi

 

Đợt 1: đối với các khối A, A1, V

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối A

Khối A1

3.7

Sáng: từ 8 giờ

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của TS

4.7

Sáng

Toán

Toán

Chiều

5.7

Sáng

Hóa

Tiếng Anh

Chiều

Dự trữ

Dự trữ

 

Đợt 2: đối với các khối B, C, D, T, N, H, M, R, K

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối B

Khối C

Khối D

8.7

Sáng: từ 8 giờ

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của TS

9.7

Sáng

Sinh

Ngữ văn

Ngữ văn

Chiều

Toán

Sử

Toán

Ngày 10.7

Sáng

Hóa

Địa

Ngoại ngữ

Chiều

Dự trữ

 

Đợt 3: thi CĐ

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối C

Khối D

14.7

Sáng: từ 8 giờ

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

15.7

Sáng

Sinh

Ngữ văn

Ngữ văn

Chiều

Toán

Toán

Toán

Sử

Toán

16.7

Sáng

Hóa

Tiếng Anh

Hóa

Địa

Ngoại ngữ

Chiều

Dự trữ

 

TS phải có mặt tại phòng thi trước 6 giờ 30 phút để dự thi. Nếu đến chậm 15 phút sau khi bóc đề thi thì TS không được dự thi.

 

Thời gian làm bài các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.

 

Khi đến làm thủ tục dự thi, TS mang theo: Giấy báo dự thi; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc

tương đương (đối với TS tốt nghiệp từ năm 2011 về trước) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc tương đương (đối với TS tốt nghiệp năm 2012); Chứng minh thư; Giấy chứng nhận sơ tuyển (nếu thi vào các ngành có yêu cầu sơ tuyển).

 

TS thi các ngành năng khiếu, sau khi dự thi môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu theo lịch thi của trường.

 

Vật dụng TS được phép đem vào phòng thi gồm: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn được văn bản, giấy thấm chưa dùng, giấy nháp (giấy nháp phải xin chữ ký của cán bộ coi thi).

Ngoài các vật dụng trên, TS không được mang bất kỳ tài liệu, vật dụng nào khác vào khu vực thi và phòng thi. TS mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.

 

Kết quả thi và đăng ký xét tuyển

 

Các trường công bố kết quả thi và điểm trúng tuyển trên website và các báo, đài trước ngày 20.8.

 

Trước ngày 25.8, TS nhận Giấy báo trúng tuyển đợt 1, Giấy chứng nhận kết quả thi (nếu không trúng tuyển đợt 1 nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn CĐ, Phiếu báo điểm (nếu kết quả thi thấp hơn điểm sàn CĐ), tại nơi đã nộp hồ sơ ĐKDT.

 

Trong kỳ thi ĐH-CĐ năm nay, TS không bị hạn chế số nguyện vọng xét tuyển. Sau khi xét tuyển và triệu tập TS trúng tuyển nhập học đối với TS đăng ký dự thi vào trường, nếu còn chỉ tiêu, các trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin điện tử tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện xét tuyển tiếp theo (thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mỗi đợt; thời gian công bố điểm trúng tuyển và danh sách TS trúng tuyển; chỉ tiêu cần tuyển; ngành và khối xét tuyển; mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển; vùng tuyển...)

TS sử dụng kết quả thi ĐH-CĐ để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp cho trường còn chỉ tiêu xét tuyển.

 

Phúc khảo và khiếu nại

 

Nếu thấy kết quả thi các môn văn hóa không tương xứng với bài làm và đáp án, thang điểm đã công bố công khai, TS nộp đơn phúc khảo kèm theo lệ phí cho trường trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trường công bố điểm thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Nhập học

 

TS trúng tuyển phải đến nhập học theo đúng yêu cầu ghi trong Giấy triệu tập trúng tuyển của trường. Đến chậm 15 ngày trở lên (kể từ ngày ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển), nếu không có lý do chính đáng, coi như bỏ học.

Nguyên Mi (Báo Thanh Niên Online)

( Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120314/luu-y-voi-thi-sinh-khi-dang-ky-du-thi-dh-cd-2012.aspx )

 

 
Thông báo chiêu sinh lớp Ôn thi Cao học - tháng 03/2012
Thứ sáu, 21 Tháng 6 2013 01:25

Thông báo chiêu sinh lớp Ôn thi Cao học - tháng 03/2012 2/15/2012 6:27:53 PM

Ôn thi Cao học 04/2012


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 15 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP ÔN THI CAO HỌC - THÁNG 03/2012

 

Trường Cao đẳng Phương Đông chiêu sinh lớp ôn thi Cao học - đợt tháng 03/2012.

1.      Đối tượng tuyển sinh: Người có nhu cầu tham gia thi tuyển sinh Cao học tại Đại học Đà Nẵng vào tháng 04/2012 hoặc tại các cơ sở đào tạo khác.

 

2.      Địa điểm và thời gian học:

- Địa điểm: tại trường Cao đẳng Phương Đông (Quảng Nam).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/02/2012 đến ngày 01/3/2012

- Thời gian khai giảng: Lúc 17 giờ 30 ngày 01/3/2012

 

3. Môn ôn thi: Tiếng Anh, Toán

4. Thủ tục đăng ký tuyển sinh vào học:

- Hồ sơ đăng ký gồm:

+ Đơn xin theo học (phát hành tại trường)

+ Giấy giới thiệu, xác nhận của cơ quan công tác (nếu thuộc diện miễn học phí)

- Hồ sơ nộp về phòng Chính trị & Công tác HSSV.

 

5.      Học phí: 1.000.000 đồng/môn (nộp vào ngày khai giảng)

Cam kết hoàn trả 100% học phí nếu điểm môn ôn thi dưới 7. Miễn 100% học phí cho các cán bộ thuộc UBND, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam, Cán bộ & Giảng viên trường Cao đẳng Phương Đông.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tại:

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Phương Đông

Địa chỉ: 03 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3902999 - 3810718

Website: phuongdongqn.vn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 
CPD THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
Thứ sáu, 21 Tháng 6 2013 01:09

CPD THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 2/15/2012 10:00:43 AM

Chiêu sinh nghiệp vụ sư phạm


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Nghiệp vụ sư phạm

 

Trường Cao đẳng Phương Đông liên kết với Đại học sư phạm Đà Nẵng tuyển sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm.

1.      Đối tượng tuyển sinh: Người có nhu cầu học tập có bằng trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trở lên; là học sinh, sinh viên trung cấp, cao đẳng, đại học chưa có bằng hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm muốn được tuyển vào làm giáo viên hoặc giảng dạy theo phương thức thỉnh giảng.

2.      Địa điểm và thời gian học:

- Địa điểm: tại trường Cao đẳng Phương Đông (Quảng Nam).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/02/2012 đến ngày 01/3/2012

- Thời gian khai giảng: Lúc 17 giờ 30 ngày 04/3/2012

3. Thủ tục đăng ký tuyển sinh vào học:

- Hồ sơ đăng ký gồm:

+ Đơn xin theo học (phát hành tại trường)

+ Bằng tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH, hoặc Thẻ sinh viên (bản sao có công chứng).

+ 02 ảnh 3x4 ghi rõ học tên, ngày, tháng, năm sinh sau ảnh.

- Hồ sơ nộp về phòng Chính trị & Công tác HSSV.

4.      Học phí: 2.300.000 đồng/ khóa học (nộp vào ngày khai giảng)

Hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên được trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tại:

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Phương Đông

Địa chỉ: 03 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3902999 - 3810718

Website: phuongdongqn.vn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 
Thông báo Tuyển sinh đào tạo Liên thông Cao đẳng chính quy 2012
Thứ sáu, 21 Tháng 6 2013 01:08

Thông báo Tuyển sinh đào tạo Liên thông Cao đẳng chính quy 2012 2/14/2012 1:21:50 PM

Cao đẳng Phương Đông CPD


 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG  HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo tuyển sinh Liên thông năm 2012 như sau:

1. Ngành đào tạo và môn thi tuyển:   (Mỗi ngành 50 chỉ tiêu):

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÔN THI TUYỂN

1

Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

Cơ sở kỹ thuật điện, Toán, Vật lý

2

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

Kết cấu xây dựng , Toán, Vật lý

3

Tài chính – Ngân hàng

Lý thuyết tài chính tiền tệ, Toán, Anh văn.

4

Quản trị kinh doanh

Marketing căn bản, Toán, Anh văn.

5

Kế toán

Nguyên lý kế toán, Toán, Anh văn.

6

Điều dưỡng

Điều dưỡng, Toán,  Sinh

7

Dược

Hóa dược, Toán, Sinh

2. Tổ chức đào tạo:

-         Sau khi trúng tuyển, sinh viên học tập trung liên tục vào thứ 7 và chủ nhật hằng tuần tại trường Cao đẳng Phương Đông .

-         Thời gian đào tạo: 1,5 năm đến 2 năm.

 

3. Đối tượng tuyển sinh:

Đối tượng được tham dự kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông là những người đã tốt nghiệp TCCN hệ chính quy cùng chuyên ngành, với các điều kiện sau:

-         Thí sinh tốt nghiệp loại khá trở lên sẽ được tham gia thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

-         Thí sinh tốt nghiệp dưới loại khá phải có kinh nghiệm làm việc đúng chuyên ngành đào tạo từ 01 năm trở lên được tham gia thi tuyển (Có xác nhận của cơ quan đang làm việc).

-         Thí sinh thuộc diện chính sách, khi thi tuyển được hưởng ưu tiên theo các Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

4. Hồ sơ và thủ tục đăng ký tuyển sinh

a. . Hồ sơ dự thi gồm:

-         Phiếu đăng ký dự thi liên thông (theo mẫu của trường CĐ Phương Đông )

-         Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)

-         Bản sao Bằng tốt nghiệp TCCN hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng).

-         Bảng điểm TCCN (có công chứng).

-         02 phong bì (có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận), 03 ảnh (3x4 cm)

-         Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

b. Thủ tục nộp hồ sơ:

-         Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại  Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Phương Đông.

-         Địa chỉ: Trường Cao Đẳng Phương Đông – Số 03 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

 

5. Thời gian ôn và thi:

- Thời gian ôn tập: 07/03, 08/03, 09/03, 10/03 bắt đầu lúc 17h30 phút.

- Thời gian thi: 18/03/2012

- Lệ phí ôn và thi: 350.000 đồng

Mọi  chi tiết xin liên hệ :

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Phương Đông

Địa chỉ: Số 03 Hùng Vương – TP.Tam Kỳ-Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3810718 (Phòng Đào tạo)

Website: www.phuongdongqn.vn

Tam Kỳ, ngày     tháng     năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

BS.CKII Trương Văn Hùng

(đã ký)

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 11 12 13 14 15 16 17 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 16 trong tổng số 17
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING