Trang chủ Tin tức Thông báo trường
Thông báo
Thông báo V/v đóng học phí HK II – Khóa học 2016-2018 - Các lớp CĐ liên thông L16-2
Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 23:49

 THÔNG BÁO

Mức thu học phí học kỳ II - Khóa học 2016-2018 - Bậc cao đẳng liên thông

     - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

    - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng hệ liên thông về việc thu học phí kỳ II - Khóa học 2016 - 2018 như sau:

1. Địa điểm:

- Tại các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Dược, Điều dưỡng.

- Tại Phòng KH - TC.

2. Mức học phí:

Đơn vị tính: Đồng/1tín chỉ

STT

ĐỐI TƯỢNG

ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC 2016 -2018

L16(2)

1

Khối ngành Kinh tế

330.000

2

Khối ngành Kỹ thuật

360.000

3

Khối ngành Y Dược

390.000

* Lưu ý:

- Mức học phí trên không bao gồm phôi liệu thực hành, thực tế, thực tập tại các đơn vị.

- Sinh viên hoàn thành học phí đạt mức 15 tín chỉ trở lên từ ngày 18/3/2017 đến trước 17h ngày 24/03/2017 sẽ được giảm 10% học phí theo kỳ học.

- Sinh viên có thể đóng học phí qua tài khoản của trường.

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Sinh viên đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị Khoa, Phòng, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết.

 

 
Thông báo V/v đóng lệ phí Tốt nghiệp - Các lớp bậc Trung cấp T15, N15
Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 23:45

 THÔNG BÁO

“V/v thu các khoản lệ phí Tốt nghiệp 2016-2017”

(Áp dụng với lớp T15, N15)

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo về các khoản thu liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp bậc trung cấp – hệ chính quy và cấp phát bằng tốt nghiệp trong năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

I. CÁC KHOẢN LỆ PHÍ:

1. Lệ phí tốt nghiệp:

            + Thi Tốt nghiệp : 600.000đ/HSHV

       + Thi Tốt nghiệp có thực hành: 850.000đ/HSHV

       + Thi các môn văn hóa: 300.000đ/HSSV

2. Lệ phí nhận bằng tốt nghiệp:       150.000đ/1HSSV

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP:

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/3/2017.

2. Địa điểm: - Các phòng: Phòng KH - TC, Phòng Đào Tạo.

                                  - Các Khoa: Dược, Điều dưỡng, Kinh tế, Kỹ thuật.

 

 
Thông báo V/v tuyển dụng nhân sự năm 2017
Thứ năm, 02 Tháng 3 2017 02:31

 THÔNG BÁO

V/v Tuyển dụng nhân sự năm 2017

Căn cứ Quyết định số 7459/2007/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 20/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GĐ&ĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng Phương Đông;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Phương Đông; Ban hành kèm theo Quyết định số 125/2010/QĐ-CPĐ-HĐQT ngày 12/10/2010 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

Căn cứ nhu cầu thực tế của nhà trường,

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo tuyển dụng nhân sự tại trường năm 2016 cho các phòng, ban, khoa như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

TT

Chuyên ngành

Vị trí công việc

Số lượng

1

ThS Xây dựng

Giảng viên

02

2

ThS Điện, Điện tử

Giảng viên

02

3

ThS Quản trị kinh doanh

Giảng viên

02

4

ThS Ngôn ngữ Anh

Giảng viên

02

5

ThS Công nghệ thông tin

Giảng viên

02

6

Đại học Điều dưỡng

Giảng viên

02

7

Đại học Quản trị văn phòng

Phòng Tổ chức hành chính

02

II. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG:

  1. Đơn xin việc viết tay, nêu rõ vị trí công việc
  2. Bản sao các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan (chứng thực)
  3. Bản sao Hộ khẩu, chứng minh nhân dân (chứng thực)
  4. Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng)
  5. Sơ yếu lý lịch (6 tháng gần nhất)
  6. Ảnh 3x4: 03 cái (ghi rõ thông tin sau ảnh)

III. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

* Nơi nhận: Phòng Tổ chức hành chính - Trường Cao đẳng Phương Đông, Số 03 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 0235.3811.575
*
Thời gian: Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày thông báo đến hết ngày 20/9/2017.

               (Nhà trường không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển)

 

 
Thông báo Mức thu học phí HK 3 - Khóa học 2016-2017 - Các lớp bậc Cao đẳng liên thông
Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 02:51

 THÔNG BÁO

Mức thu học phí học kỳ III - Khóa học 2016-2017

     - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

    - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng liên thông về việc thu học phí kỳ III - Khóa học 2016 - 2017 như sau:

1. Địa điểm:

- Tại các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Dược, Điều dưỡng.

- Tại Phòng KH - TC.

2. Mức học phí:

Đơn vị tính: Đồng/1tín chỉ

STT

ĐỐI TƯỢNG

ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC 2016 -2017

L16(1)

 

1

Khối ngành Kinh tế

335.000

2

Khối ngành Kỹ thuật

370.000

3

Khối ngành Y Dược

405.000

* Lưu ý:

- Mức học phí trên không bao gồm phôi liệu thực hành, thực tế, thực tập tại các đơn vị.

- Sinh viên hoàn thành học phí đạt mức 15 tín chỉ trở lên từ ngày 21/02/2017 đến trước 17h ngày 28/02/2017 sẽ được giảm 10% học phí theo kỳ học.

- Sinh viên có thể đóng học phí qua tài khoản của trường.

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Sinh viên đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị Khoa, Phòng, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết.

 

 
Thông báo V/v đóng học phí HK 2 - Năm học 2016-2017 - Các lớp bậc Trung cấp
Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 02:47

 THÔNG BÁO

V/v Đóng học phí học kỳ II - Năm học 2016 - 2017

     - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

    - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể học viên về việc thu học phí học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 cho bậc Trung cấp hệ chính quy khóa học 2016 - 2018 như sau:

1. Địa điểm:

- Tại các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Dược, Điều dưỡng;

- Tại Phòng KH - TC.

2. Mức học phí:

STT

LỚP

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

1

Khối ngành Y dược (N16DC)

4.560.000

2

Khối ngành Kinh tế (T16HV, T16KT, T16PL)

2.990.000

3

Khối ngành Kỹ thuật (T16TH,T16CĐ,T16XC,T16XD)

3.700.000

                             

* Lưu ý:

- Mức học phí trên không bao gồm phôi liệu thực hành, thực tế, thực tập tại các đơn vị.

- Sinh viên hoàn thành học phí học kỳ II cho một lần nộp trong thời gian kể từ ngày 21/2/2017 đến 28/2/2017 sẽ được giảm 10% học phí học kỳ đó.

- Học viên học sinh có thể đóng học phí qua tài khoản của trường:

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Học viên học sinh đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên,... để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị các Khoa, Phòng, Ban, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể học viên học sinh của Khoa được biết.

 

 
Thông báo Mức thu học phí HK 2 - Năm học 2016-2017 - Các lớp bậc Cao đẳng
Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 02:44

 THÔNG BÁO

Mức thu học phí học kỳ II - Năm học 2016-2017- Bậc Cao đẳng

     - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

    - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến sinh viên mức thu học phí học kỳ II của khóa học 2016 - 2019 như sau:

1. Địa điểm:

- Tại các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Dược, Điều dưỡng, GDTC.

- Tại Phòng KH - TC.

2. Mức học phí:

Đơn vị tính: Đồng/1tín chỉ

TT

ĐỐI TƯỢNG

ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC 2016 -2019

(C16)

KHÓA HỌC 2016 -2019

(C16 - T7, CN)

1

Khối ngành Kinh tế

280.000

320.000

2

Khối ngành Kỹ thuật

300.000

340.000

3

Khối ngành GDTC

330.000

370.000

4

Khối ngành sức khỏe

330.000

370.000

* Lưu ý:

- Mức học phí trên không bao gồm phôi liệu thực hành, thực tế, thực tập tại các đơn vị.

- Sinh viên hoàn thành học phí theo kỳ đạt mức 15 tín chỉ trở lên trước 17h ngày 28/2/2017 sẽ được giảm 10% học phí theo kỳ học.

- Sinh viên có thể đóng học phí qua tài khoản của trường.

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Sinh viên đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, ngày sinh, ngành học, khóa học để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

           Đề nghị Khoa, Phòng, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết.

 

 
Thông báo V/v nghỉ Tết âm lịch (Nguyên đán) Đinh Dậu 2017
Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 02:19

 THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Đinh Dậu -

Năm 2017 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của trường

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Đinh Dậu năm 2017 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của nhà trường như sau:

1. Đối tượng nghỉ Tết:

Tất cả Học sinh - Sinh viên đang theo học các bậc đào tạo tại trường.

2. Thời gian nghỉ Tết:

- Thời gian nghỉ: Từ ngày 16/01/2017 đến hết ngày 03/02/2017 (tức là ngày 19 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 07 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

- Lịch học bắt đầu từ ngày 04/02/2017 (ngày 08 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) năm Đinh Dậu, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu trưởng, phó các phòng, ban, khoa, trung tâm, CVHT liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV đón Tết với tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm”, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

HSSV căn cứ nội dung thông báo này để thực hiện.

 
Thông báo Lịch nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2017
Thứ bảy, 17 Tháng 12 2016 01:30

 THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2017

       Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch như sau:

1. Đối tượng:

Tất cả các HSSV đang theo học tại trường.

2. Thời gian:

- Thời gian nghỉ: Từ Chủ Nhật, ngày 01/01/2017 đến thứ Hai, ngày 02/01/2017.

- Thời gian đi học lại: Từ thứ Ba, ngày 03/01/2017 HSSV học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, BGH Nhà trường yêu cầu CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

 
Thông báo V/v cho phép HSSV nghỉ học vì lý do lũ lụt
Thứ sáu, 16 Tháng 12 2016 02:29

 THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

VÌ LÝ DO LŨ LỤT

 Trước tình hình thời tiết có diễn biến bất thường, mưa lớn kéo dài, nước ở các sông trong địa bàn khu vực đang lên nhanh;

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên toàn trường, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo cho tất cả các HSSV nghỉ học trong ngày 17.12.2016.

1. Đối tượng:

Tất cả các HSSV đang theo học tại trường.

2. Thời gian:

- Thời gian nghỉ: Thứ Bảy ngày 17.12.2016.

3. Tổ chức thực hiện:

Các HSSV hạn chế đi lại trong mưa bão, chủ động bảo toàn tài sản, sức khỏe.

Các HSSV đang học tập tại trường được nghỉ học, các HSSV đang thực tập, thực tế (tại các cơ quan, công ty, bệnh viện, …) chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan đang quản lý.

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, BGH Nhà trường yêu cầu CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nghỉ học theo nội dung thông báo này.

 

 
Thông báo V/v đóng học phí HK 2 - năm học 2016-2017 bậc Trung cấp (các lớp N15 và T15)
Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 02:19

 THÔNG BÁO

V/v Đóng học phí học kỳ II - Năm học 2016 – 2017

     - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

    - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể học viên về việc thu học phí học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 cho bậc Trung cấp hệ chính quy khóa học 2015 - 2017 như sau:

1. Địa điểm:

- Tại các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Dược, Điều dưỡng;

- Tại Phòng KH – TC.

2. Mức học phí:

STT

LỚP

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

1

Khối ngành Y dược (N15DC2 - Học thứ 7, chủ nhật)

5.830.000

2

Khối ngành Kinh tế (T15HV, T15KT, T15PL)

3.300.000

3

Khối ngành Kỹ thuật (T15TH,T15CĐ,T15XC,T15XD)

3.920.000

                             

* Lưu ý:

- Mức học phí trên không bao gồm phôi liệu thực hành, thực tế, thực tập tại các đơn vị.

- Học viên hoàn thành học phí học kỳ I cho một lần nộp từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 26/11/2016 sẽ được giảm 10% học phí kỳ I.

- Học viên học sinh có thể đóng học phí qua tài khoản của trường:

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Học viên học sinh đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị các Khoa, Phòng, Ban, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể học viên học sinh của Khoa được biết.

 

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 3 trong tổng số 18
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING