Trang chủ Tin tức Thông báo trường
Thông báo
Thông báo nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Bính Thân
Thứ hai, 11 Tháng 1 2016 00:54

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Bính Thân -
Năm 2016 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của trường

 

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Bính Thân năm 2016 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của nhà trường như sau:

1. Đối tượng nghỉ Tết:

Tất cả Học sinh - Sinh viên đang theo học các bậc đào tạo tại trường.

2. Thời gian nghỉ Tết:

- Thời gian nghỉ: Từ ngày 01/02/2016 đến hết ngày 21/02/2016 (tức là ngày 23 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thân).
- Lịch học bắt đầu từ ngày 22/02/2016 (ngày 15 tháng Giêng năm Bính Thân).

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) năm Bính Thân, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu trưởng, phó các phòng, ban, khoa, trung tâm, CVHT liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV đón Tết với tinh thần "Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm", chấp hành nghiêm quy định pháp luật.
HSSV căn cứ nội dung thông báo này để thực hiện .

Nơi nhận:
- BGH;
- Các phòng, ban, khoa, TT, CVHT, các lớp;
- Website của trường;
- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

đã ký

Võ Công Thương

 

  

 

 
Thông báo V/v đóng học phí HK3, khoá học 2015-2017 các lớp liên thông L15-1
Thứ ba, 05 Tháng 1 2016 02:08

 THÔNG BÁO
V/v Đóng học phí Học kỳ III - Khóa học 2015 - 2017

           - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

          - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên về việc thu học phí học kỳ III - Khóa học 2015 - 2017 như sau:

1. Địa điểm:

- Tại các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Dược, Điều dưỡng.

- Tại Phòng KH - TC.

2. Mức học phí:

LỚP

SỐ TIỀN

L15KT1,L15QK1

324.000đồng/TC

L15CĐ1, L15CX1, L15TH

350.000đồng/TC

L15DC1,L15ĐD1

404.000đồng/TC

* Lưu ý:

- Mức học phí trên không bao gồm phôi liệu thực hành.

- Sinh viên hoàn thành học phí học kỳ III cho một lần nộp từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 12.01.2016 sẽ được giảm 10% học phí của học kỳ III.

- Sinh viên có thể đóng học phí qua tài khoản của trường.

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Sinh viên đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên,...để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị Khoa, Phòng, Ban, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết.

 
Thông báo V/v đóng học phí HK2, khoá học 2015-2017 các lớp liên thông L15-2
Thứ ba, 05 Tháng 1 2016 01:05

 THÔNG BÁO
V/v Đóng học phí Học kỳ II - Khóa học 2015 - 2017

           - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

          - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên về việc thu học phí học kỳ II - Khóa học 2015 - 2017 như sau:

1. Địa điểm:

- Tại các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Dược, Điều dưỡng.

- Tại Phòng KH - TC.

2. Mức học phí:

LỚP

SỐ TIỀN

L15KT2,L15QK2

318.000đồng/TC

L15CĐ2, L15CX2

337.000đồng/TC

L15DC2,L15ĐD2

377.000đồng/TC

* Lưu ý:

- Mức học phí trên không bao gồm phôi liệu thực hành.

- Sinh viên hoàn thành học phí học kỳ II cho một lần nộp từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 11.01.2016 sẽ được giảm 10% học phí của học kỳ II .

- Sinh viên có thể đóng học phí qua tài khoản của trường.

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Sinh viên đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên,...để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị Khoa, Phòng, Ban, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết.

 
Thông báo V/v đóng học phí HK2 năm học 2015-2016 các lớp Cao đẳng, trung cấp chính quy
Thứ hai, 14 Tháng 12 2015 02:46

 THÔNG BÁO

V/v Đóng học phí học kỳ II - Năm học 2015 - 2016

    - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

    - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên về việc thu học phí học kỳ II - Năm học 2015 - 2016 cho bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa học 2015-2018 như sau:

1. Địa điểm:

- Tại các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Dược, Điều dưỡng, GDTC.

- Tại Phòng KH - TC

2. Mức học phí bậc Cao đẳng chính quy:

STT

LỚP

SỐ TIỀN (ĐỒNG/TÍN CHỈ)

1

Khối ngành Y dược (C15DC1,C15ĐD)

275.000

2

Khối ngành Y dược (học T7,CN) (C15DC2)

290.000

3

Khối ngành Kỹ thuật (C15CĐ,C15CX, C15TH)

260.000

4

Khối ngành Kinh tế (C15QK,C15KT, C15TN)

255.000

5

Khối ngành Giáo dục thể chất (C15TC)

275.000

3. Mức học phí bậc Trung cấp chính quy:

STT

LỚP

SỐ TIỀN

(ĐỒNG)

1

Khối ngành Y dược (N15DC2 – Học thứ 7, chủ nhật)

4.820.000

2

Khối ngành Kinh tế (T15HV, T15KT)

2.750.000

3

Khối ngành Kỹ thuật (T15TH,T15CĐ,T15XC,T15XD)

3.245.000

* Lưu ý:

- Mức học phí trên không bao gồm phôi liệu thực hành.

- Sinh viên hoàn thành học phí học kỳ II cho một lần nộp từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 21/12/2015 sẽ được giảm 10% học phí kỳ II.

- Gia đình có thể đóng học phí qua tài khoản của trường:

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Sinh viên đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên,...để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị các Khoa, Phòng, Ban, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết.

 

 
Thông báo lịch nghỉ lễ Tết dương lịch 2016
Thứ hai, 14 Tháng 12 2015 02:43

THÔNG BÁO
LỊCH NGHỈ LỄ TẾT DƯƠNG LỊCH 2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch như sau:
1. Đối tượng:
HSSV đang theo học các lớp có TKB từ thứ 2 đến chủ nhật, cụ thể: C13, C14, C15, T14, N14, T15, N15 (ngoại trừ các lớp có TKB học ghép, học bổ sung vào thứ 7, chủ nhật).
2. Thời gian :
- Thời gian nghỉ: Từ thứ hai, ngày 28/12/2015 đến chủ nhật, ngày 03/01/2016.
- Thời gian đi học lại: Từ thứ hai, ngày 04/01/2015 HSSV học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.
3. Tổ chức thực hiện:
Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, BGH Nhà trường yêu cầu CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.
Nơi nhận:


- HĐQT (Để b/c);
- BGH .
- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,
CVHT, HSSV các lớp.
- Website của trường;
- Lưu VT, ĐT-QLHSSV.

 
Thông báo Khám sức khoẻ định kỳ và đầu vào - Năm 2015-2016
Thứ ba, 17 Tháng 11 2015 04:10

 THÔNG BÁO

V/v khám sức khỏe định kỳ và đầu vào

Năm học 2015 - 2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016, Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và khám sức khỏe đầu vào cho HS-SV như sau:

1. Đối tượng khám sức khỏe:

- Cán bộ, giáo viên và nhân viên đang công tác tại trường Cao đẳng Phương Đông.

- Học sinh, sinh viên khóa mới và khóa cũ chưa được khám.

- Miễn khám đối với các HSSV đã khám sức khoẻ trong vòng 6 tháng tại cơ sở y tế tuyến huyện trở lên và đã nộp Giấy khám sức khoẻ này cho trường.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Chiều thứ 7, ngày 28/11/2015 (bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút)

TT

Lịch khám
dự kiến

Lớp khám

Ghi chú

1

13h00 - 13h30

C15DC1

 

2

13h30 - 14h00

C15DC2

 

3

14h00 - 14h30

C15ĐD, C15TH, C15TC, C15KT, C15CĐ, C15CX, C15QK

 

4

14h30 - 15h00

N14DC

 

5

15h00 - 15h30

T14KT, T14HV, T15HV, T15KT, T15TH, V14DC, V14ĐD, V14KT

 

6

15h30 - 16h15

L15DC

 

7

16h15 - 16h40

L15ĐD

 

8

16h40 - 17h00

L15CĐ, L15XC, L15TH, L15KT, L15QK

 

 - Địa điểm: Trường Cao đẳng Phương Đông.

3. Yêu cầu:

- Học sinh, sinh viên bắt buộc phải tham gia khám sức khỏe đầy đủ và nghiêm túc theo quy định, các trường hợp học sinh vắng mặt tùy theo lý do cụ thể sẽ xem xét và xử lý theo quy định hiện hành.

Ban Giám Hiệu

 

 
Thông báo Tuyển sinh Đào tạo Liên thông Cao đẳng chính quy năm 2015 - đợt ngày 19-20/12/2015
Thứ hai, 16 Tháng 11 2015 16:13

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Đợt thi ngày 19, 20/12/2015

       Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo tuyển sinh Liên thông năm 2015 như sau:

  1. Ngành đào tạo và môn thi tuyển:  

TT

Ngành

Môn thi tuyển sinh

Ghi chú

Cơ bản

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

1

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Toán

Cơ sở kỹ thuật điện

Cung cấp điện

 

2

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

Toán

Kết cấu xây dựng

Kỹ thuật thi công

Xây dựng dân dụng

Thi công cầu, đường

Xây dựng cầu đường

3

Kế toán

Toán

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính doanh nghiệp

 

4

Quản trị kinh doanh

Toán

Kinh tế vi mô

Quản trị Marketing

 

5

Tài chính - Ngân hàng

Toán

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Tài chính doanh nghiệp

 

6

Điều dưỡng

Toán

Điều dưỡng cơ bản

Điều dưỡng sản, nội, nhi

 

7

Dược

Toán

Hóa dược

Dược liệu

 

 

  1. Tổ chức đào tạo:

-          Sau khi trúng tuyển, sinh viên học tập trung liên tục hằng tuần tại trường Cao đẳng Phương Đông.

-          Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

  1. Đối tượng tuyển sinh:

3.1. Đối tượng xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3.2. Đối tượng thi tuyển

-          Đối tượng được tham dự kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông là những người đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành, hoặc cùng khối ngành .

-          Thí sinh thuộc diện chính sách, khi thi tuyển được hưởng ưu tiên theo các Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.       

  1. Hồ sơ và thủ tục đăng ký tuyển sinh

a. Hồ sơ dự thi gồm:

-          Phiếu đăng ký dự thi liên thông (theo mẫu của trường CĐ Phương Đông )

-          Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)

-          Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp (có công chứng).

-          Bảng điểm trung cấp (có công chứng).

-          02 phong bì (có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận), 04 ảnh (3x4 cm)

-          Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

b. Thủ tục nộp hồ sơ:

-          Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/12/2015.

-          Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Quản lý HSSV Trường Cao đẳng Phương Đông.

  1. Thời gian ôn và thi:

-          Thời gian ôn tập: Ngày 05, 06/12/2015

-          Thời gian thi: Ngày 1920/12/2015

-          Lệ phí ôn và thi: 350.000 đồng

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo - Quản lý HSSV - Trường Cao đẳng Phương Đông
Địa chỉ: 03 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3810718. Hotline: 0913.247.365
Website: www.cpd.edu.vn

 
Thông báo V/v đóng học phí HK2 - năm học 2015-2016 (Các lớp C13, C14, T14, N14)
Thứ sáu, 13 Tháng 11 2015 10:33

 THÔNG BÁO

V/v Đóng học phí học kỳ II - Năm học 2015 - 2016

     - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

    - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên về việc thu học phí học kỳ II - Năm học 2015 - 2016 cho các bậc đào tạo, cụ thể như sau:

1. Địa điểm:

- Tại các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Dược, Điều dưỡng, GDTC.

- Tại Phòng KH – TC

2. Bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa học 2013-2016:

STT

LỚP

SỐ TIỀN (ĐỒNG/TÍN CHỈ)

1

Khối ngành Y dược (C13DC1,C13DC2,C13ĐD)

315.000

2

Khối ngành Kỹ thuật (C13CĐ,C13CX)

290.000

3

Khối ngành Kinh tế (C13QK,C13KT)

260.000

4

Khối ngành Giáo dục thể chất (C13TC)

315.000

3. Bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa học 2014-2017:

STT

LỚP

SỐ TIỀN (ĐỒNG/TÍN CHỈ)

1

Khối ngành Y dược (C14DC1,C14DC2,C14ĐD,V14ĐD,V14DC)

315.000

2

Khối ngành Kỹ thuật   (C14CX)

260.000

3

Khối ngành Kinh tế   (C14KT,V14KT)

230.000

4

Khối ngành Giáo dục thể chất (C14TC)

315.000

  4. Bậc Trung cấp hệ chính quy khóa học 2014-2016:

STT

LỚP

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

1

Khối ngành Y dược (N14DC2 - Học thứ 7, chủ nhật)

4.660.000

2

Khối ngành Kinh tế (T14HV, T14KT)

2.660.000

3

Khối ngành Kỹ thuật (T14TH,T14CĐ,T14XC,T14XD)

2.925.000

* Lưu ý:

- Mức học phí trên không bao gồm phôi liệu thực hành.

- Sinh viên hoàn thành học phí học kỳ II cho một lần nộp từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 24/11/2015 sẽ được giảm 10% học phí kỳ II.

- Gia đình có thể đóng học phí qua tài khoản của trường:

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Sinh viên đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên,...để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị các Khoa, Phòng, Ban, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết.

 

 
Thông báo V/v đóng học phí HK1 - khoá học 2015-2017 (Các lớp thi đầu vào ngày 24-25/10/2015)
Thứ sáu, 13 Tháng 11 2015 10:29

 THÔNG BÁO

V/v Đóng học phí Học kỳ I - Khóa học 2015 – 2017

(Áp dụng cho các lớp thi đầu vào ngày 24,25/10/2015)

     - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

    - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên về việc thu học phí học kỳ I - Khóa học 2015 - 2017 như sau:

1. Đối tượng:

   Các lớp liên thông L15

2. Địa điểm:

- Tại các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Dược, Điều dưỡng.

- Tại Phòng KH - TC.

3. Mức học phí:

Ngành

Số tiền

Khối ngành Kinh tế

311.000đồng/TC

Khối ngành Kỹ thuật

324.000đồng/TC

Khối ngành Dược, Điều dưỡng

360.000đồng/TC

* Lưu ý:

- Mức học phí trên không bao gồm phôi liệu thực hành.

- Sinh viên hoàn thành học phí học kỳ I cho một lần nộp (Trong thời gian kể từ ngày nhập học cho đến 07 ngày sau khi nhập học) sẽ được giảm 10% học phí của học kỳ I .

- Sinh viên có thể đóng học phí qua tài khoản của trường.

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Sinh viên đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên,...để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị Khoa, Phòng, Ban, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết.

 

 
Thông báo: Lịch nghỉ giữa kỳ I - Năm học 2015-2016
Thứ năm, 29 Tháng 10 2015 08:46

THÔNG BÁO
LỊCH NGHỈ GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2015-2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học, nhà trường thông báo lịch nghỉ giữa học kỳ như sau:
1. Đối tượng:
- Đối tượng được nghỉ: Các HSSV đang theo học các lớp có TKB từ thứ 2 đến CN.
- Đối tượng không được nghỉ: Các HSSV đang theo học các lớp có TKB vào T7 và CN.
2. Thời gian nghỉ:
- Thời gian nghỉ: Từ thứ 2, ngày 16/11/2015 đến CN, ngày 22/11/2015.
- Thời gian đi học lại: Từ thứ 2, ngày 23/11/2015 HSSV học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.
3. Tổ chức thực hiện:
Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.


P.HIỆU TRƯỞNG

Võ Công Thương

(đã ký)

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 18
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING