Trang chủ Tin tức Thông báo trường
Thông báo
Thông báo Kế hoạch thi Tốt nghiệp
Thứ ba, 25 Tháng 3 2014 19:12
Thông báo Kế hoạch thi Tốt nghiệp Cao đẳng download tại đây
Thông báo Kế hoạch thi Tốt nghiệp Trung cấp  download tại đây


 
KẾT QUẢ THI ĐẤU CẦU LÔNG CPD CHIỀU 28/02/2014 VÀ LỊCH THI ĐẤU SÁNG 01-02/03/2014
Thứ sáu, 28 Tháng 2 2014 13:45

Kết quả thi đấu ngày 23/2/2014 ( 16h00-18h00 )

STT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kq

1

Phạm Minh Thắng

Lê Thị Ánh Tuyết

Văn Quý Mạnh

Võ Hoàng Kim Anh

15h30

2-0

(21/2;21/5)

2

Trần Minh Nguyên

Nguyễn T Cẩm Tú

Nguyễn Kỳ Nam

Nguyễn Thị Thanh Cẩm

15h45

2-0

(21/15;21/14)

3

Nguyễn T Triên Ly

Phạm Thị Phượng

16h

2-0

(21/16;21/10)

4

Nguyễn Khắc Đức

Phan Ngọc Trường

16h15

2-0

(21/9;21/6)

5

Ng H L Thạch

Nguyễn Văn Hùng

16h30

2-0

(21/8;21/10)

6

Nguyễn Văn Hùng

Phạm Minh Thắng

16h45

0-2

(11/21;9/21)

7

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Võ Hoàng Kim Anh

17h

2-0

(24/22;21/12)

8

Nguyễn Khắc Đức

Văn Quý Mạnh

17h15

2-0

(21/15;21/9)

Kết quả thi đấu ngày 24/2/2014 ( 16h00-18h00 )

STT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kq

1

Văn Quý Mạnh

Phan Ngọc Trường

15h45

2-0

(21/11;21/9)

2

Ng H Lâm Thạch

Phạm Minh Thắng

16h00

0-2

(15/21;19/21)

3

Trần Văn Bảo

Nguyễn T B Khánh

Trần Minh Nguyên

Nguyễn T Cẩm Tú

16h15

0-2

(14/21;16/21)

4

Lê Thị Ánh Tuyết

Võ Thị Thanh Vân

16h30

2-0

(21/16;21/12 )

5

Văn Quý Mạnh

Võ H Kim Anh

Nguyễn Kỳ Nam

Nguyễn ThanhCẩm

16h45

0-2

(19/21;21/23)

 

Kết quả thi đấu ngày 25/2/2014 ( 16h00-18h00 )

STT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kq

1

Trần Minh Nguyên

Nguyễn T Cẩm Tú

Phạm Minh Thắng

Lê Thị Ánh Tuyết

15h45

0-2

(19/21;14/21)

2

Nguyễn T Thanh Cẩm

Trần L T Thiện Nhân

16h00

2-0

(21/10;21/5)

3

Nam/ Cẩm

Khánh / Bảo

16h15

2-0

(21/19;22/20)

4

Thắng/ Tuyết

Nam / Cẩm

16h30

2-0

(21/14;21/13)

5

Tuyết

Triên Ly

16h45

2-0

(21/11;21/9)

6

Nguyễn Thanh Cẩm

17h00

0-2

(12/21;12/21)

7

Trần Hồ Đan Phượng

N12 Đ D

Dương Thị Tình

C13DC1

17h15

0-2

(11/21;16/21

 

Lịch thi đấu ngày 26/2/2014 ( 16h00-18h00 )

 

STT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kq

1

Huỳnh Thị Tường Vi

C13DC2

Phan Thị Thanh Tâm

C13DD

15h30

2-0

(21/14;21/15)

2

Nguyễn Minh Lan Anh

N12 Đ D

Nguyễn Thạch Thảo

C13 Đ D

15h45

1-2

(11/21;21/11;13/21)

3

Nguyễn Đình Nghĩa

N13 DC

Phạm Ng Khánh Trình

N13DC2

16h00

0-2

(11/21;16/21)

4

Bùi Thị Hiền

C12DC

Nguyễn Thị Hồng Trinh

C13 Đ D

16h15

2-1

(21/8;19/21;23/21)

5

Nguyên / Tú

Mạnh/ Kim Anh

16h30

2-1

(21/23;21/17;21/9)

6

Thắng/ Tuyết

Khánh/ Bảo

16h45

2-0

(21/19;21/13)

Lịch thi đấu ngày 27/2/2014 ( 15h45-17h00 )

STT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kq

1

Huỳnh Thị Tường Vi

C13DC2

Bùi Thị Hiền

C12DC

15h45

2-0

2

Nguyễn Thị Thanh Qúy

C13 Đ D

Nguyễn Bùi Thị Yến Ny

C13 Đ D

16h00

0-2

3

Vũ Hoàng Trường Giang C13Đ D

Nguyễn Văn Đạt

C13DC2

16h15

2-0

4

Nguyễn Thạch Thảo

C13 Đ D

Dương Thị Tình          C13 Đ D

16h30

0-2

5

Nguyễn Khắc Đức

Thầy Nguyễn HL Thạch

16h45

2-0

6

Nguyễn Văn Bảy

Nguyễn Thị Thu Nhật

C13DC2

Ngô Minh Trung

Trần Huỳnh Trân

C12DC

17h00

1-2

Lịch thi đấu ngày 28/2/2014 ( 15h45-17h00 )

STT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kq

1

Lương T Ngọc Kiều

N13DC

Nguyễn Thị Thêm

N13DC

15h45

0-2

2

Trần Thị Vui

N13DC2

Nguyễn Thị Nga C13DC2

16h00

0-2

3

Nguyễn Thịnh Khương (C13DC1)

Dương Phú Phương

(L13DC)

16h15

2-0

4

Thầy Mạnh

Thầy Thắng

16h30

2-0

5

Trần Hữu Điềm

Nguyễn Thị Kim Thoa

N13DC

Lê Văn Tiên

Nguyễn Thạch Thảo

N13 ĐD

16h45

0-2

6

Rơ Ôsia                 C13Đ D

Phạm Vũ Bình N13DC2

17h00

0-2

Lịch thi đấu ngày 01/03/2014 ( 7h00-10h00)

SÁNG

STT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Nội dung

Kết quả

1

Thịnh Khương+ Sen

Khánh Trình+ Vui

7h00

Đôi nam-nữ

 

2

Cô Tú

Cô Ly

7h20

Đơn nữ

 

3

Cô Tuyết

Cô Cẩm

7h40

Đơn nữ

 

4

Thầy Mạnh

Thầy Thạch

8h00

Đơn nam

 

5

Thầy Thắng

Thầy Đức

8h20

Đơn nam

 

6

Ksor Et+ Bơn

Tiến Cường+ Dung

8h40

Đôi nam-nữ

 

7

Văn Sỹ+ Nhàng

Phú Phương+ Oanh

9h00

Đôi nam-nữ

 

8

Minh Trung

Vĩnh Hưng

9h20

Đơn nam

 

9

Thanh Hiếu

Văn Tiên

9h40

Đơn nam

 

10

Duy Phương

Đình Hòa

10h00

Đơn nam

 

11

Thương Tín

Viết Xuân

10h20

Đơn nam

 

12

Thịnh Khương

Khánh Trình

10h40

Đơn nam

 

CHIỀU

STT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Nội dung

Kết quả

1

Thắng 3

Thắng4

15h00

Đơn nam

 

2

Trường Giang

Vũ Bình

15h20

Đơn nam

 

3

Thắng7

Thắng8

15h40

Đơn nam

 

4

Thắng 1

Thắng2

16h00

Đôi nam-nữ

 

5

Thắng3

Văn Lương+ Xuất

16h20

Đôi nam-nữ

 

6

Mỹ Thu

Thị Tới

16h40

Đơn nữ

 

7

Thanh Nhàng

Khánh Linh

17h00

Đơn nữ

 

8

Kim Hằng

Thị Tuấn

17h20

Đơn nữ

 

Lịch thi đấu ngày 02/03/2014

SÁNG

STT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Nội dung

Kết quả

1

Thắng7

Thắng8

7h00

Đôi nam-nữ

 

2

Bùi Thị Yến Ny

Nguyễn Thị Nga

7h20

Đơn nữ

 

3

Nguyễn Thị Thêm

Thắng 12

7h40

Đơn nữ

 

4

Thắng4

Thắng5

8h00

Đôi nam-nữ

 

5

Văn Tiên+ Thảo

Minh Trung+ Trân

8h20

Đôi nam-nữ

 

6

Thắng 14

Thắng15

8h40

Đơn nữ

 

7

Thắng 13

Thắng16

9h00

Đơn nữ

 

8

Thắng 9

Thắng 10

9h20

Đơn nam

 

9

Thắng 11

Thắng 12

9h40

Đơn nam

 

CHIỀU

STT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Nội dung

Kết quả

1

Thua 13

Thua 14

15h00

Đơn nam

 

2

Thua 8

Thua 9

15h20

Đôi nam-nữ

 

3

Thua 17

Thua 18

15h40

Đơn nữ

 

4

Thắng13

Thắng 14

16h00

Đơn nam

 

5

Thắng 8

Thắng 9

16h20

Đôi nam-nữ

 

6

Thắng17

Thắng 18

16h40

Đơn nữ

 

SƠ ĐỒ THI ĐẤU

 
Thông báo nộp lệ phí nhận bằng Tốt nghiệp 2013-2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /2014/TB-KHTV

Quảng Nam, ngày    24   tháng   2  năm 2014

THÔNG BÁO

V/v nộp lệ phí thi Tốt nghiệp & lệ phí nhận bằng  Tốt nghiệp 2013-2014

(Áp dụng với các lớp T12; N12; C11)

-   Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

-   Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp về việc thu lệ phí như sau:

I. THU LỆ PHÍ  THI TỐT NGHIỆP & BẢO VỆ TỐT NGHIỆP:

1. Sinh viên thi tốt nghiệp                                : 450.000 đ/ 1 HSSV.

2. Sinh viên thi tốt nghiệp có thực hành        : 700.000 đ/ 1 HSSV.

3. Sinh viên Cao đẳng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp : 900.000 đồng/ 1 SV.

4. Thời hạn nộp: từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 10/4/2014.

II. LỆ PHÍ  LỄ NHẬN  BẰNG TỐT NGHIỆP:

- Lệ phí nhận bằng tốt nghiệp :                       200.000 đồng/1 HSSV.

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- BGH (để b/c)

- Các khoa để thông báo cho HSSV;

- Các lớp;

- Phòng Đào tạo, Tài vụ;

- Lưu VT; TCHC.

Trương Thị Ly Ly

 

 
Thông báo thu học phí học kỳ III - Năm học 2013-2014 (các lóp L13)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Số:       /2014/TB-KHTV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày    24    tháng   2    năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

V/v  thu học phí học kỳ III  - Năm học 2013-2014

-   Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

-   Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp về việc thu học phí như sau:

 

Mức học phí

TT

Lớp

Học phí

1

L13KT, L13TN, L13QK

2.915.000 đ

2

L13CĐ, L13CX

3.330.000 đ

3

L13DC, L13ĐD

6.415.000 đ

Các khoản thu khác

TT

Các khoản thu

Số tiền

1

Vệ sinh, nước uống

30,000đ

2

Giấy thi, giấy nháp, thẻ thư viện...

50,000đ

3

Sinh hoạt thể mỹ

50,000đ

4

Tài liệu học tập, tài liệu tham khảo

250,000đ

Tổng thu khác

380,000đ

 

- Sinh viên hoàn thành học phí cho một lần nộp (trong thời gian kể từ ngày 01/03/2014 đến 17h00 ngày 03/03/2014) sẽ được giảm 10% học phí.

- Sinh viên có thể đóng học phí qua tài khoản của Trường:

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

+ Số tài khoản: 0651 000 642 771

Tại ngân hàng Vietcombank - CN Quảng Nam

+ Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng Noomh nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Sinh viên đóng học phí qua tài khoản: Họ tên, ngày sinh, lớp, khoa, mã số sinh viên.

 

Nơi nhận: TL.HIỆU TRƯỞNG

- Các khoa, phòng ban;

- CVHT các lơp;

- HSSV các lớp;

- Lưu VT, KHTV;

 

Võ Thị Tuyết Loan

 
SƠ ĐỒ THI ĐẤU GIẢI CẦU LÔNG NV-GV & HS-SV TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG NĂM 2014
Thứ năm, 27 Tháng 2 2014 01:05
 
LỊCH GIẢI CẦU LÔNG NV-GV & HS-SV TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG NĂM 2014 (theo ngày cụ thể)
Thứ năm, 27 Tháng 2 2014 00:57

Kết quả thi đấu ngày 23/2/2014 ( 16h00-18h00 )

STT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kq

1

Phạm Minh Thắng

Lê Thị Ánh Tuyết

Văn Quý Mạnh

Võ Hoàng Kim Anh

15h30

2-0

(21/2;21/5)

2

Trần Minh Nguyên

Nguyễn T Cẩm Tú

Nguyễn Kỳ Nam

Nguyễn Thị Thanh Cẩm

15h45

2-0

(21/15;21/14)

3

Nguyễn T Triên Ly

Phạm Thị Phượng

16h

2-0

(21/16;21/10)

4

Nguyễn Khắc Đức

Phan Ngọc Trường

16h15

2-0

(21/9;21/6)

5

Ng H L Thạch

Nguyễn Văn Hùng

16h30

2-0

(21/8;21/10)

6

Nguyễn Văn Hùng

Phạm Minh Thắng

16h45

0-2

(11/21;9/21)

7

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Võ Hoàng Kim Anh

17h

2-0

(24/22;21/12)

8

Nguyễn Khắc Đức

Văn Quý Mạnh

17h15

2-0

(21/15;21/9)

Kết quả thi đấu ngày 24/2/2014 ( 16h00-18h00 )

STT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kq

1

Văn Quý Mạnh

Phan Ngọc Trường

15h45

2-0

(21/11;21/9)

2

Ng H Lâm Thạch

Phạm Minh Thắng

16h00

0-2

(15/21;19/21)

3

Trần Văn Bảo

Nguyễn T B Khánh

Trần Minh Nguyên

Nguyễn T Cẩm Tú

16h15

0-2

(14/21;16/21)

4

Lê Thị Ánh Tuyết

Võ Thị Thanh Vân

16h30

2-0

(21/16;21/12 )

5

Văn Quý Mạnh

Võ H Kim Anh

Nguyễn Kỳ Nam

Nguyễn ThanhCẩm

16h45

0-2

(19/21;21/23)

Kết quả thi đấu ngày 25/2/2014 ( 16h00-18h00 )

STT

Họ và tên

Họ và tên

 

Kq

1

Trần Minh Nguyên

Nguyễn T Cẩm Tú

Phạm Minh Thắng

Lê Thị Ánh Tuyết

15h45

0-2

(19/21;14/21)

2

Nguyễn T Thanh Cẩm

Trần L T Thiện Nhân

16h00

2-0

(21/10;21/5)

3

Nam/ Cẩm

Khánh / Bảo

16h15

2-0

(21/19;22/20)

4

Thắng/ Tuyết

Nam / Cẩm

16h30

2-0

(21/14;21/13)

5

Tuyết

Triên Ly

16h45

2-0

(21/11;21/9)

6

Nguyễn Thanh Cẩm

17h00

0-2

(12/21;12/21

7

Trần Hồ Đan Phượng

N12 Đ D

Dương Thị Tình

C13DC1

17h15

0-2

(11/21;16/21

Lịch thi đấu ngày 26/2/2014 ( 16h00-18h00 )

STT

Họ và tên

Họ và tên

 

 

1

Huỳnh Thị Tường Vi

C13DC2

Phan Thị Thanh Tâm

C13DD

15h30

 

2

Nguyễn Minh Lan Anh

N12 Đ D

Nguyễn Thị Hồng Trinh

C13 Đ D

15h45

 

3

Nguyễn Đình Nghĩa

N13 DC

Phạm Ng Khánh Trình

N13DC2

16h00

 

4

Bùi Thị Hiền

C12DC

Nguyễn Thị Hồng Trinh

C13 Đ D

16h15

 

5

Nguyên / Tú

Mạnh/ Kim Anh

16h30

 

6

Thắng/ Tuyết

Khánh/ Bảo

16h45

 

Lịch thi đấu ngày 2/3/2014 ( sẽ có dự kiến sau)

STT

Họ và tên

Họ và tên

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Lịch thi đấu ngày 3/3/2014

STT

Họ và tên

Họ và tên

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 
LỊCH GIẢI CẦU LÔNG NV-GV & HS-SV TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG NĂM 2014
Thứ năm, 27 Tháng 2 2014 00:52

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG NHÓM CB-GV-NV

NỘI DUNG : ĐÔI NAM – NỮ

 

TT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

1

Phạm Minh Thắng

Lê Thị Ánh Tuyết

Văn Quý Mạnh

Võ Hoàng Kim Anh

16h ngày 23.2.2014

2-0

(21/2,21/5)

Thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định cặp đôi vô địch

2

Trần Minh Nguyên

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nguyễn Kỳ Nam

Nguyễn Thị Thanh Cẩm

16h15 ngày 23.2.2014

2-0

(21/15,21/14)

3

Trần Minh Nguyên

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Trần Văn Bảo

Trần Thị Bảo Khánh

16h15 ngày 24.2.2014

2-0

(21/14,21/16)

4

Văn Quý Mạnh

Võ Hoàng Kim Anh

Nguyễn Kỳ Nam

Nguyễn Thị Thanh Cẩm

16h45 ngày 24.2.2014

0-2

(19/21,21/23)

5

Phạm Minh Thắng

Lê Thị Ánh Tuyết

Trần Minh Nguyên

Nguyễn Thị Cẩm Tú

15h45 ngày 25.2.2014

2-0

(21/19,21/14)

6

Phạm Minh Thắng

Lê Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Kỳ Nam

Nguyễn Thị Thanh Cẩm

16h30 ngày 25.2.2014

2-0

(21/14,21/13)

7

Trần Văn Bảo

Trần Thị Bảo Khánh

Nguyễn Kỳ Nam

Nguyễn Thị Thanh Cẩm

16h45 ngày 25.2.2014

0-2

(19/21,20/21)

8

Trần Minh Nguyên

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Văn Quý Mạnh

Võ Hoàng Kim Anh

 

 

9

Phạm Minh Thắng

Lê Thị Ánh Tuyết

Trần Văn Bảo

Trần Thị Bảo Khánh

 

 

10

Trần Văn Bảo

Trần Thị Bảo Khánh

Văn Quý Mạnh

Võ Hoàng Kim Anh

 

 

 

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG NHÓM CB-GV-NV

NỘI DUNG : ĐƠN NAM

BẢNG A

BẢNG B

Ghi chú

Văn Quý Mạnh

Khoa Kinh tế

Nguyễn Văn Hùng

Khoa GDTC

Thi đấu vòng bảng xác định 2 vận động viên của mỗi bảng vào chung kết

Nguyễn Khắc Đức

Khoa Y dược

Phạm Minh Thắng

Khoa GDTC

Phan Ngọc Trường

TCHC

Nguyễn H Lâm Thạch

Khoa Y dược

 

 

TT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn H Lâm Thạch

16h ngày 23.2.2014

0-2

(8/21;10/21)

VLBảng B

2

Nguyễn Khắc Đức

Phan Ngọc Trường

16h 15 ngày 23.2.2014

2-0

(21/9;21/6)

VLBảng A

3

Nguyễn Văn Hùng

Phạm Minh Thắng

16h 30 ngày 23.2.2014

0-2

(11/21;9/21)

VLBảng B

4

Nguyễn Khắc Đức

Văn Quý Mạnh

17h30 ngày 23.2.2014

2-0

(21/15;21/9)

VLBảng A

5

Phạm Minh Thắng

Nguyễn H Lâm Thạch

Ngày 24.2.2014

2-0

(21/15;21/19)

VLBảng B

6

Phan Ngọc Trường

Văn Quý Mạnh

Ngày 24.2.2014

0-2

(11/21;9/21)

VLBảng A

7

Nguyễn Khắc Đức

Nguyễn H Lâm Thạch

Dự kiến 7h ngày 2.3.2014

 

BK 1

8

Phạm Minh Thắng

Văn Quý Mạnh

Dự kiến 7h30 ngày 2.3.2014

 

BK 2

9

Tranh hạng 3

 

 

 

10

Chung kết

 

 

 

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG NHÓM CB-GV-NV

NỘI DUNG : ĐƠN NỮ

 

TT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

1

Lê Thị Ánh Tuyết

Võ Thị Thanh Vân

16h30 ngày 24.2.2014

2-0

(21/16-21/12)

Loại trực tiếp

2

Nguyễn Thị Triên Ly

Phạm Thị Phượng

17h  ngày 23.2.2014

2-0

(21/16-21/10)

Loại trực tiếp

3

Nguyễn Thanh Cẩm

Trần L T T Nhân

16h ngày 25.2.2014

2-0

(21/10-21/5)

Loại trực tiếp

4

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Võ Hoàng Kim Anh

17h30 ngày 23.2.2014

2-0

(24/22-21/12)

Loại trực tiếp

5

Lê Thị Ánh Tuyết

Nguyễn T T Ly

16h30 ngày 25.2.2014

2-0

(24/11-21/9)

BK1

6

Nguyễn Thanh Cẩm

Nguyễn T Cẩm Tú

17h ngày 25.2.2014

2-0

(21/12-21/12)

BK2

7

Nguyễn T Cẩm Tú

Nguyễn T T Ly

Dự kiến 7h 3.3.2014

 

Hạng 3

8

Lê Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Thanh Cẩm

Dự kiến 7h15 3.3.2014

 

CK

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG NHÓM HS-SV

NỘI DUNG : ĐƠN NỮ

 

TT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

1

Trần Hồ Đan Phượng

N12 ĐD

Dương Thị Tình

C13DC1

17h15 ngày 25.2.2014

0-2

(11/21-16/21)

Vòng 1

2

Nguyễn Minh Lan Anh

N12 Đ D

Nguyễn Thạch Thảo

N13ĐD

 

 

Vòng 1

3

Bùi Thị Hiền

C12DC

Nguyễn T Hồng Trinh

C13 ĐD

 

 

Vòng 1

4

Huỳnh T Tường Vy

C13DC2

Phan T Thanh Tâm

C13 ĐD

 

 

Vòng 1

5

Thắng trận 1

Thắng trận 2

 

 

Vòng 2

6

Thắng trận 3

Thắng trận 4

 

 

Vòng 2

7

Thái Thị Mỹ Thu

N13DC

Dương Thị Tới

C13DC2

 

 

Vòng 2

8

Nguyễn Thanh Nhàng

C13DC2

Tạ Thị Khánh Linh

C13DC1

 

 

Vòng 2

9

Nguyễn Thị Thanh Quý

C13ĐD

Bùi Thị Yến Ly

C13 ĐD

 

 

Vòng 2

10

Trần Thị Vui

N13DC2

Trần Huỳnh Trân

C12DC

 

 

Vòng 2

11

Lương T Ngọc Kiều

N13DC

Nguyễn Thị Thêm

N13DC

 

 

Vòng 2

12

Nguyễn Thị Kim Hằng

N13DC2

Hà Thị Tuấn

C13DC2

3.3.2014

 

Vòng 2

13

Thắng trận 5

Thắng trận 6

 

 

Vòng 3

14

Thắng trận 7

Thắng trận 8

 

 

Vòng 3

15

Thắng trận 9

Thắng trận 10

 

 

Vòng 3

16

Thắng trận 11

Thắng trận 12

 

 

Vòng 3

17

Thắng trận 13

Thắng trận 14

 

 

BK1

18

Thắng trận 15

Thắng trận 16

 

 

BK2

19

Thua  17

Thua 18

 

 

Tranh 3

20

Thắng 17

Thắng 18

 

 

CK

 

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG NHÓM HS-SV

NỘI DUNG : ĐÔI NAM - NỮ

 

TT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Thịnh Khương

Lê Thị Sen

C13DC1

Phạm Nguyễn Khánh Trình

Bùi Thị Liến

N13DC2

 

 

Vòng 1

2

Ksor Ét

A lăng Thị Bơn

C13ĐD

Nguyễn Thị Thùy Dung

Nguyễn Tiến Cường

C13DC2

 

 

Vòng 1

3

Trần Văn Sỹ

Chung Thị Mỹ Lai

T12HV

Dương Phú Phương

Lê Nguyễn Kiều Oanh

L13DC

 

 

Vòng 1

4

Thắng trận 1

Thắng trận 2

 

 

Vòng 2

5

Thắng trận 3

Nguyễn Văn Lương

Đinh Thị Xuất

C13DC2

 

 

Vòng 2

6

Trần Hữu Điềm

Nguyễn Thị Kim Thoa

N13DC

Lê Văn Tiên

Nguyễn Thạch Thảo

N13 ĐD

 

 

Vòng 2

7

Nguyễn Văn Bảy

Nguyễn Thị Thu Nhật

C13DC2

Ngô Minh Trung

Trần Huỳnh Trân

C12DC

 

 

Vòng 2

8

Thắng trận 6

Thắng trận 7

 

 

BK1

9

Thắng trận 4

Thắng trận 5

 

 

BK2

10

Thua trận 8

Thua trận 9

 

 

Hạng 3

11

Thắng trận 8

Thắng trận 9

 

 

CK

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG NHÓM HS-SV

NỘI DUNG : ĐƠN NAM

 

TT

Họ và tên

Họ và tên

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Đình Nghĩa

(N13DC)

Phạm Nguyễn Khánh Trình

(N13DC2)

 

 

Vòng 1

2

Nguyễn Thịnh Khương (C13DC1)

Dương Phú Phương

(L13DC)

 

 

Vòng 1

3

Ngô Minh Trung

(C12DC)

Mai Vĩnh Hưng

(C13CĐ)

 

 

Vòng 1

4

Lê Thanh Hiếu

(L13CĐ)

Lê Văn Tiên

(N13ĐD)

 

 

Vòng 1

5

Vũ Hoàng Trường Giang (C13ĐD)

Nguyễn Văn Đạt

(C13DC2)

 

 

Vòng 1

6

Phạm Vũ Bình

(N13DC2)

Rơ Ô Sia

(C13ĐD)

 

 

Vòng 1

7

Trần Duy Phương

(L13CĐ)

Nguyễn Đình Hòa

(C13CĐ)

 

 

Vòng 1

8

Phạm Thương Tín

(L12ĐD)

Võ Viết Xuân

(L13DC)

 

 

Vòng 1

9

Thắng 1

Thắng 2

 

 

Vòng 2

10

Thắng 3

Thắng 4

 

 

Vòng 2

11

Thắng 5

Thắng 6

 

 

Vòng 2

12

Thắng 7

Thắng 8

 

 

Vòng 2

13

Thắng 9

Thắng 10

 

 

BK1

14

Thắng 11

Thắng 12

 

 

BK2

15

Thua 13

Thua 14

 

 

Tranh 3

16

Thắng 13

Thắng 14

 

 

CK

 
Thông báo nộp lệ phí nhận bằng tốt nghiệp năm 2013-2014
Thứ ba, 18 Tháng 2 2014 01:18
 
THÔNG BÁO: Lễ Trao bằng Tốt nghiệp và STT nhận bằng
Thứ năm, 09 Tháng 1 2014 02:06

THÔNG BÁO

V/v Dự lễ tốt nghiệp đối với SV các lớp L12DC1 và L12DC2

Thực hiện Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp đối với SV các lớp L12DC1 và L12DC2 ngày 16/11/2013, Nhà trường thông báo đến SV các lớp L12DC1, L12DC2 một số nội dung liên quan như sau:

1. Thời gian: Đúng vào lúc 16 giờ ngày 16/11/2013 (thứ 7).

2. Địa điểm: Tại tiền sảnh Trường Cao đẳng Phương Đông, Số 03-Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam.

3. Yêu cầu:

- Sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp phải có mặt tại trường vào lúc 15 giờ ngày 16/11/2013 để chuẩn bị trang phục lễ, tập duyệt đội hình.

- Thứ tự nhận bằng SV theo dõi ở danh sách đính kèm thông báo này.

 

Để buổi lễ diễn ra theo đúng kế hoạch, yêu cầu SV có tên trong danh sách đăng ký dự lễ thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

 

HIỆU TRƯỞNG

Lương Duy Thảo

 
THƯ KÊU GỌI HỖ TRỢ “QUỸ BỮA CƠM 3000 ĐỒNG CHO SINH VIÊN”
Thứ năm, 09 Tháng 1 2014 01:22
Trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam là một ngôi trường đào tạo uy tín và chất lượng. Đây là một ngôi trường “Phát triển vì cộng đồng”, phần lớn HSSV của trường là con em gia đình nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Thời gian qua, nhà trường luôn nỗ lực phát động, triển khai các chương trình vận động khuyến học nhằm hỗ trợ học bổng, miễn giảm học phí cho SV. Tháng 9/ 2013, dưới sự quan tâm và chỉ đạo cảu BGH, nhà trường đã phát động và thực hiện chương trình “Bữa cơm 3000 đồng cho SV ” rất thành công với mong muốn góp thêm một phần nhỏ trong việc giúp đỡ SV nghèo có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, tạo động lực cho các em yên tâm học tập tốt. Quỹ không chỉ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, giảng viên, nhân viên, SV trong toàn trường mà còn của các cơ quan, ban ngành, các nhà hảo tâm trong tỉnh.

Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa và thiết thực, tác động tích cực đối với việc giáo dục tinh thần nhân ái trong nhà trường, cộng đồng. Để duy trì sự hoạt động lâu dài, Ban vận động tiếp tục gửi thư kêu gọi hỗ trợ đến các thầy cô giáo hội đồng sư phạm nhà trường, các cựu sinh viên CPD, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong địa bàn tỉnh và cả nước. Nhà trường Cao đẳng Phương Đông rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ các tấm lòng nhân ái.

Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ: Phòng QLHS_SV hoặc Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam, số 03,Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam. Số điện thoại: 0510 3810718 hoặc 0932545654 (Thầy Trà)

Xin chân thành cảm ơn!

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 16
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING