Trang chủ Tin tức Thông báo trường THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG 2014

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG 2014

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thằng

vào Cao đẳng năm 2014


Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo về việc quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Cao đẳng năm 2014 như sau:

I. TUYỂN THẲNG

1. Chỉ tiêu tuyển thẳng: Trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng năm 2014.

2. Đối tượng xét tuyển thẳng vào Cao đẳng

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

b) Người đã dự thi và trúng tuyển vào trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã dự thi, mà không phải thi lại. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

c) Thí sinh trong đội tuyển Olympic đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào Cao đẳng, nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học;

Ngành học của những thí sinh này được ưu tiên xem xét phù hợp với môn thí sinh đã dự thi.

d) Thí sinh đã tốt nghiệp trung học là thành viên đội tuyển quốc gia, được Uỷ ban TDTT (nay là Bộ Văn hoá thể thao và du lịch) xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á được tuyển thẳng vào ngành GDTC;

đ) Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc tốt nghiệp hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được tuyển thẳng vào học các ngành tương ứng trình độ CĐ của các trường năng khiếu, nghệ thuật theo quy định của từng trường;

Những thí sinh đạt giải các ngành TDTT, năng khiếu nghệ thuật thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày thi tuyển sinh vào trường.

e) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học;

g) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày: Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

h) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại trường: Căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định.

3. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng gồm:

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (download mẫu số 1);

b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng.

c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT( các học sinh TN năm 2014 có thể bổ sung sau );

d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

e) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ ( trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

4. Thời gian đăng ký tuyển thẳng

Thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/6/2014 hoặc gửi trực tiếp về Trường Cao đẳng Phương Đông trước 30/6/2014

II. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: Trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng 2014.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào cao đẳng

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 và đã tốt nghiệp THPT, sau khi thi tuyển sinh Cao đẳng đủ số môn quy định theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có kết quả thi đạt tiêu chuẩn đầu vào Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và không có môn nào bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào ngành đăng ký xét tuyển cao đẳng.

3. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (download phụ lục số 2);

b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên xét tuyển.

4. Thời gian đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển trực tiếp tại Trường Cao đẳng Phương Đông trước ngày 15/ 8/2014.

III. XÉT TUYỂN THẲNG

1. Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: Trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng 2014.

2. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tuyển thẳng

2.1. Đối tượng

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo ( học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú ), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; thí sinh là học sinh thuộc các huyện theo Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, thí sinh là học sinh thuộc các huyện theo công văn số 540-CV/BCĐTN ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Ban chỉ đạo Tây Nguyên ( Tham khảo danh sách ở các huyện ở phụ lục)

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phương Đông qui định.

2.2. Tiêu chuẩn

Thí sinh tốt nghiệp THPT, học lực lớp 10, 11, 12 đạt trung bình trở lên.

Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển vượt quá tổng chỉ tiêu xét tuyển, sẽ xét học bạ THPT để xác định người trúng tuyển.

3. Hồ sơ đăng ký, thời hạn và lệ phí xét tuyển thẳng

a. Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (download phụ lục số 3);

- Bản sao hợp lệ học bạ THPT;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT ( các học sinh TN 2014 có thể bổ sung sau )

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

- Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

b. Thời hạn nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25 tháng 6 năm 2014 hoặc nộp trực tiếp về Trường Cao đẳng Phương Đông trước ngày 30 tháng 6 năm 204.

c. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 20.000 đồng, nộp cho Trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

4. Học bổ sung

Người trúng tuyển được học bổ sung kiến thức tại Trường Cao đẳng Phương Đông, sau đó được xét tuyển vào Cao đẳng hệ chính quy và được chọn ngành học theo nguyện vọng của cá nhân.

5. Học phí

- Trong thời gian học bổ sung kiến thức, sinh viên được miễn nộp học phí, được bố trí chỗ ở trong ký túc xá của trường Cao đẳng Phương Đông.

- Trong thời gian học Cao đẳng chính quy, sinh viên phải đóng học phí và được hưởng các chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành.

IV. THỜI GIAN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC

- Kết quả tuyển thẳng được gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2014, để các Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho thí sinh;

- Kết quả ưu tiên xét tuyển được gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/8/2014.

- Kết quả xét tuyển thẳng được gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/8/2014.

- Các kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào Cao đẳng được đăng công khai tại Trường Cao đẳng Phương Đông.

V. THÔNG TIN KHÁC

Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin về ngành và chuyên ngành đào tạo ở mục tuyển sinh tại website: www.cpd.edu.vn.

 


 

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Phương Đông

03 Hùng Vương – Tam Kỳ - Quảng Nam.

Điện thoại: 05103810718 ; Hotline: 0913247365; 0913.360.229.

BAN TUYỂN SINH


Phụ lục
DANH SÁCH CÁC HUYỆN NGHÈO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ

1.   Tỉnh Hà Giang, gồm 6 huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Xín Mần và Hoàng Su Phì.

2.  Tỉnh Cao Bằng, gồm 5 huyện: Thông Nông, Bảo Lâm, Hà Quảng, Bảo Lạc và Hạ Lang.

3.  Tỉnh Lào Cai, gồm 3 huyện: Si Ma Cai, Mường Khương và Bắc Hà.

4.  Tỉnh Yên Bái, gồm 2 huyện: Mù Căng Chải và Trạm Tấu.

5.  Tỉnh Phú Thọ, gồm 1 huyện: Tân Sơn.

6.  Tỉnh Bắc Giang, gồm 1 huyện: Sơn Động.

7.  Tỉnh Bắc Kạn, gồm 2 huyện: Ba Bể và Pác Nặm.

8.  Tỉnh Điện Biên, gồm 4 huyện: Mường Áng, Tủa Chùa, Mường Nhé và Điện Biên Đông.

9.  Tỉnh Lai Châu, gồm 5 huyện: Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Than Uyên và Tân Yên (tách ra từ huyện Than Uyên theo Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ).

10. Tỉnh Sơn La, gồm 5 huyện: Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Quỳnh Nhai và Sốp Cộp.

11. Tỉnh Thanh Hoá, gồm 7 huyện: Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Quan Hoá, Bá Thước, Mường Lát và Quan Sơn.

12. Tỉnh Nghệ An, gồm 3 huyện: Quế phong, Tương Dương và Kỳ Sơn.

13. Tỉnh Quảng Bình, gồm 1 huyện: Minh Hoá.

14. Tỉnh Quảng Trị, gồm 1 huyện: Đa Krông.

15. Tỉnh Quảng Nam, gồm 3 huyện: Nam Trà My, Tây Giang và Phước Sơn.

16. Tỉnh Quảng Ngãi, gồm 6 huyện: Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Tây Trà và Ba Tơ.

17. Tỉnh Bình Định, gồm 3 huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh.

18. Tỉnh Ninh Thuận, gồm 1 huyện: Bác Ái.

19. Tỉnh Lâm Đồng, gồm 1 huyện: Đam Rông.

20. Tỉnh Kon Tum, gồm 2 huyện: Kon Plong và Tu Mơ Rông./.

 


 

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC HUYỆN CÓ TỶ LỆ NGHÈO CAO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 293/QDD-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Tỉnh Cao Bằng: huyện Thạch An

2. Tỉnh Tuyên Quang: huyện Lâm Bình

3. Tỉnh Lào Cai: huyện Bát sát, Sa Pa, Văn Bàn

4. Tỉnh Lạng Sơn: huyện Bình gia, Đình Lập

5. Tỉnh Điện Biên: huyện Mường Chà, Tuần Giáo

6. Tỉnh Hoà Bình: huyện Kim Bôi, Đà Bắc

7. Tỉnh Nghệ An: huyện Quỳ Châu

8. Tỉnh Quảng Nam: huyện Đông Giang, Nam Giang

9. Tỉnh Phú Yên: huyện Sông Hinh, Đồng Xuân

10. Tỉnh Kom Tum: huyện Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy

11. Tỉnh Gia Lai: huyện K Bang, Kon Chro, Krong Pa, Ia Pa.


PHỤ LỤC 
DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ  2123/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÌNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC RẤT ÍT NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

 

1. Phạm vi các tỉnh áp dụng (6 tỉnh): Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum.

2. Dân tộc áp dụng (9 dân tộc rất ít người): Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao.

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC HUYỆN (THỊ XÃ) VÙNG SÂU, VÙNG XA,

VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHU VỰC TÂY NAM BỘ HƯỞNG CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ TRONG TUYỂN SINH CAO ĐẲNG  HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014.

1. Long An: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Đức Huệ, Thạch Hóa, Tân Thạnh

2. Đồng Tháp: Hồng Ngự, Tân Hồng, TX Hồng Ngự

3. An Giang: TX Tân Châu, An Phú, TX Châu Đốc, Tịnh Biên,Tri Tôn

4. Kiên Giang: Giang Thành, TX Hà Tiên, Kiên Hải, Phú Quốc

5. Hậu Giang: Long Mỹ

6. Bạc Liêu: Phước Long.


PHỤ LỤC

 

DANH SÁCH CÁC HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH ĐẶCTHÙ TRONG TUYỂN SINH  CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

STT

Tỉnh

Huyện thuộc tỉnh

Ghi chú

1

Thái Nguyên

Võ Nhai

 

2

Hà Tĩnh

Vũ Quang, Hương Khê

3

Quảng Nam

Bắc Trà My

4

Đăk Nông

Đăk Glong

5

Tiền Giang

Tân Phú Đông

6

Trà Vinh

Trà Cú

7

Kon Tum

Ngọc Hồi

 

8

Gia Lai

Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông

9

Đắk Lắk

Ea Súp, Buôn Đôn

10

Đăk Nông

Chư Yút, Đăk Mil, Đăk Song, Tuy Đức

11

Bình Phước

Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING