Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo Mức thu học phí kỳ I - năm học 2016-2017 các lớp C14, V14, C15 và các lớp Trung cấp

Thông báo Mức thu học phí kỳ I - năm học 2016-2017 các lớp C14, V14, C15 và các lớp Trung cấp

THÔNG BÁO

Mức thu học phí học kỳ I - Năm học 2016-2017

     - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

    - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng C14, V14, C15 về việc thu học phí học kỳ III, kỳ V của khóa học như sau:

1. Địa điểm:

- Tại các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Dược, Điều dưỡng, GDTC.

- Tại Phòng KH - TC.

2. Mức học phí:

Đơn vị tính: Đồng/1tín chỉ

TT

ĐỐI TƯỢNG

ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC 2014 -2017

(C14, V14)

KHÓA HỌC 2015 -2018

(C15)

1

Khối ngành Kinh tế

250.000

260.000

2

Khối ngành Kỹ thuật

270.000

280.000

3

Khối ngành GDTC

330.000

310.000

4

Khối ngành Y Dược (Học các ngày trong tuần)

330.000

310.000

5

Khối ngành Y Dược (Học Thứ 7, chủ nhật)

 

360.000

* Lưu ý:

- Mức học phí trên không bao gồm phôi liệu thực hành, thực tế, thực tập tại các đơn vị.

- Sinh viên hoàn thành học phí theo kỳ đạt mức 15 tín chỉ trở lên trước 17h ngày 18/7/2016 sẽ được giảm 10% học phí theo kỳ học, hoàn thành học phí từ ngày 19/7/2016 đến 17h ngày 24/7/2016 sẽ được giảm 5% học phí theo kỳ học.

- Sinh viên có thể đóng học phí qua tài khoản của trường.

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Sinh viên đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị Khoa, Phòng, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết.

 

THÔNG BÁO

V/v Đóng học phí học kỳ I - Năm học 2016 – 2017

     - Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

    - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể học viên về việc thu học phí học kỳ I – Năm học 2016 - 2017 cho bậc Trung cấp hệ chính quy khóa học 2015 – 2017 như sau:

1. Địa điểm:

- Tại các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Dược, Điều dưỡng;

- Tại Phòng KH – TC.

2. Mức học phí:

STT

LỚP

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

1

Khối ngành Y dược (N15DC2 – Học thứ 7, chủ nhật)

5.300.000

2

Khối ngành Kinh tế (T15HV, T15KT, T15PL)

3.050.000

3

Khối ngành Kỹ thuật (T15TH,T15CĐ,T15XC,T15XD)

3.570.000

                             

* Lưu ý:

- Mức học phí trên không bao gồm phôi liệu thực hành, thực tế, thực tập tại các đơn vị.

- Học viên hoàn thành học phí học kỳ I cho một lần nộp từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 27/6/2016 sẽ được giảm 10% học phí kỳ I.

- Học viên học sinh có thể đóng học phí qua tài khoản của trường:

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Học viên học sinh đóng qua tài khoản phải ghi rõ: Họ và tên, lớp, khoa, mã số sinh viên,... để nhà trường tiện theo dõi, quản lý.

Đề nghị các Khoa, Phòng, Ban, Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể học viên học sinh của Khoa được biết.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING