Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo Danh sách Sinh viên TTTN lớp L10KT và L11KT

Thông báo Danh sách Sinh viên TTTN lớp L10KT và L11KT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÓM 1 (Nhóm 2 và 3 xem sheet 2 và sheet 3)
BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN
GVHD: Cao Nguyễn Nguyên Vy
TT Họ và tên Ngày Sinh Đề tài Đơn vị thực tập Số ĐT L.hệ Ghi chú
1 Trần Thị Hoàng An 10.9.1985 KT CPSX và tính giá thành sản phẩm Cty XD Hùng Long 1688457349
2 Trần Hồng Anh 23.5.1982 KT Tài sản cố định
3 Nguyễn Thị Minh Ánh 21.7.1989 KT hành chính sự nghiệp Cty Hùng Long 935137889
4 Trần Huy Bình 25.07.1982 KT Vật liệu và Công cụ dụng cụ Cty TNHH MTV Kiến Hưng An 979167336
5 Nguyễn Thị Cúc 13.3.1985 KT CPSX và tính giá thành sản phẩm
6 Dương Thanh Đô 02.01.1990 KT Vốn bằng tiền
7 Trần Thị Mỹ Dung 10.02.1988
8 Nguyễn Thị Ngọc Dung 07.11.1991 KT tài sản cố định
9 Phạm Thế Huynh 08.5.1988 KT CPSX và tính giá thành sản phẩm Cty TNHH MTV GC thép CLTH 1685995112
10 Ngô Thành Ly 27.6.1983
11 Nguyễn Xuân Nga 07.5.1988
12 Đoàn Thị Bích Ngọc 23.10.1983
13 Nguyễn Thị Minh Sang 01.4.1983
14 Dương Thị Thanh Tân 13.11.1985 KT NVL và CCDC Cty Cổ phần XD Thăng Long 1668670733
15 Nguyễn Thị Mỹ Thương 20.3.1981 KT NVL và CCDC 983464229
16 Võ Thị Như Thương 11.11.1989
17 Phan Thị Kim Thủy 03.9.1989
18 Nguyễn Thị Trà 12.5.1988 KT Tài sản cố định
19 Nguyễn Thị Hồng Vân 19.10.1981 KT CPSX và tính giá thành sản phẩm Cty XD Tiến lực 1682256808
20 Hồ Thị Mỹ Yến 18.8.1988 KT CPSX và tính giá thành sản phẩm KT TNHH TM-DV Hữu Sơn 974730005
Ghi chú: - Một số Sinh viên hiện chưa đăng ký tên đề tài và đơn vị thực tập. Yêu cầu các SV trên liên hệ GVHD gấp để đăng ký và gửi gấp DS về Khoa.
- Nếu đến hết ngày 10/6/2012 các SV không đăng ký đề tài - đơn vị TT sẽ không được đi thực tập tốt nghiệp.
Tam Kỳ, ngày 04 tháng 6 năm 2012
KHOA KINH TẾ
Ngô Thị Phương Nhã
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÓM 1 (Nhóm 2 và 3 xem sheet 2 và sheet 3)
BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN
GVHD: Cao Nguyễn Nguyên Vy
TT Họ và tên Ngày Sinh Đề tài Đơn vị thực tập Số ĐT L.hệ Ghi chú
1 Trần Thị Hoàng An 10.9.1985 KT CPSX và tính giá thành sản phẩm Cty XD Hùng Long 1688457349
2 Trần Hồng Anh 23.5.1982 KT Tài sản cố định
3 Nguyễn Thị Minh Ánh 21.7.1989 KT hành chính sự nghiệp Cty Hùng Long 935137889
4 Trần Huy Bình 25.07.1982 KT Vật liệu và Công cụ dụng cụ Cty TNHH MTV Kiến Hưng An 979167336
5 Nguyễn Thị Cúc 13.3.1985 KT CPSX và tính giá thành sản phẩm
6 Dương Thanh Đô 02.01.1990 KT Vốn bằng tiền
7 Trần Thị Mỹ Dung 10.02.1988
8 Nguyễn Thị Ngọc Dung 07.11.1991 KT tài sản cố định
9 Phạm Thế Huynh 08.5.1988 KT CPSX và tính giá thành sản phẩm Cty TNHH MTV GC thép CLTH 1685995112
10 Ngô Thành Ly 27.6.1983
11 Nguyễn Xuân Nga 07.5.1988
12 Đoàn Thị Bích Ngọc 23.10.1983
13 Nguyễn Thị Minh Sang 01.4.1983
14 Dương Thị Thanh Tân 13.11.1985 KT NVL và CCDC Cty Cổ phần XD Thăng Long 1668670733
15 Nguyễn Thị Mỹ Thương 20.3.1981 KT NVL và CCDC 983464229
16 Võ Thị Như Thương 11.11.1989
17 Phan Thị Kim Thủy 03.9.1989
18 Nguyễn Thị Trà 12.5.1988 KT Tài sản cố định
19 Nguyễn Thị Hồng Vân 19.10.1981 KT CPSX và tính giá thành sản phẩm Cty XD Tiến lực 1682256808
20 Hồ Thị Mỹ Yến 18.8.1988 KT CPSX và tính giá thành sản phẩm KT TNHH TM-DV Hữu Sơn 974730005Ghi chú: - Một số Sinh viên hiện chưa đăng ký tên đề tài và đơn vị thực tập. Yêu cầu các SV trên liên hệ GVHD gấp để đăng ký và gửi gấp DS về Khoa.

- Nếu đến hết ngày 10/6/2012 các SV không đăng ký đề tài - đơn vị TT sẽ không được đi thực tập tốt nghiệp.
Tam Kỳ, ngày 04 tháng 6 năm 2012
KHOA KINH TẾ
Ngô Thị Phương Nhã

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING