Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo: Vv Đóng học phí HK I năm học 2012-2013

Thông báo: Vv Đóng học phí HK I năm học 2012-2013

Thông báo: Vv Đóng học phí HK I năm học 2012-2013 7/13/2012 6:57:57 AM

CPD một chặng đường


TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../TB-CPD                                  Tam Kỳ, ngày 29  tháng 06 năm 2012

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Đóng học phí học kỳ I năm học 2012 - 2013

 

Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động trường Cao đẳng Phương Đông

Căn cứ kế hoạch Đào tạo năm học 2012 - 2013

Nay Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể học sinh - sinh viên về việc thu học phí học kỳ I năm học 2012-2013 của các khóa như sau:

1.       Thời gian đóng học phí

Từ ngày 23/7/2012 đến hết ngày 23/09/2012

2.       Địa điểm:

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

3.       Mức học phí:

 

* Hệ cao đẳng

Khóa 2010 - 2013

Khóa 2011-2014

Các khối ngành kỹ thuật

2.800.000đ

 

2.950.000đ

Các khối ngành Kinh tế

2.700.000đ

 

2.750.000đ

 

Các khối ngành Y, Dược

 

3.950.000đ

*Hệ trung cấp chuyên nghiệp

Khóa 2011 – 2012, 2011 - 2014

Các khối ngành kỹ thuật

2.200.000đ

 

Các khối ngành Kinh tế

2.000.000đ

 

Các khối ngành Y, Dược

3.200.000đ

 

*Bậc Cao đẳng liên thông

 

Lớp L12KT, L11QK

2.500.000đ

Lớp L11CĐ

2.750.000đ

Lớp L12CĐ

2.450.000đ

Các khối ngành Y, Dược

5.500.000đ

 

 

4. Ngoài các khoản tiền trên thì HSSV còn đóng các khoản lệ phí sau:

- Áo đồng phục:                                               100.000đ

- Bảo hiểm y tế:                                               264.600đ

- Bảo hiểm tai nạn:                                             50.000đ

- Sinh hoạt thể mỹ:                                             50.000đ

- Vệ sinh, nước uống:                                         30.000đ

- Giấy thi, giấy nháp, thẻ thư viện:                     50.000đ

- Tài liệu học tập, tài liệu tham khảo:               250.000đ

Tổng cộng:                                                       794.600đ

- Riêng các lớp học ngành Dược thì đóng thêm tiền mua phôi liệu thực hành: 220.000đ, ngành điều dưỡng: 120.000đ

* Lưu ý:

- Sinh viên đóng học phí cho cả một học kỳ (từ thời gian 23/7/2011 đến hết ngày 23/8/2012) sẽ được giảm 10% học phí của học kỳ này

- Gia đình có thể đóng học phí qua tài khoản của trường:

Đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Phương Đông

Số tài khoản: 4200 211 000 399

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Sinh viên đóng qua tài khoản ghi rõ: Họ tên, ngày sinh, lớp, khoa, mã số sinh viên...

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING